Πρόσκληση για απευθείας ανάθεση. Η ΑΜΚΕ «Αιγιναία» πολιτιστικός φορέας με έδρα την Αίγινα με την από 16/06/2021 απόφαση του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής, (Αρ. Πρωτ 1325), ως φορέας υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Ψηφιακή προβολή με θέμα "Τα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ

Η ΑΜΚΕ «Αιγιναία» πολιτιστικός φορέας με έδρα την Αίγινα με την από 16/06/2021 απόφαση του Δικτύου  Συνεργασίας Δήμων ΠΕ Νήσων Αττικής, (Αρ. Πρωτ 1325),  ως φορέας υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Ψηφιακή προβολή με θέμα "Τα νησιά του Αργοσαρωνικού στη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης του 1821” με κωδικό ΟΠΣ 5070666 (κωδ. απόφασης 11903) στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020, προτίθεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών για τις ενέργειες του Υποέργου 1- Ανάπτυξη περιεχομένου (pre-production, post-production και οπτική ταυτότητα έργου) και δράσεις προβολής.

Αρχεία:

Δείτε το έγγραφο της πρόσκλησης εδώ.