Συντεντεύξεις από προσωπικότητες του καλλιτεχνικού χώρου

στο ραδιόφωνο του Aegina Portal