Ο Πατέρας
Τίτλος ταινίας: Ο Πατέρας
Είδος ταινίας: Δραματική
Κινηματογράφος: Ολύμπια
Ημέρες προβολών: 22 έως 28 Ιουλίου

Ώρες προβολών: 9 μ.μ. και 11 μ.μ.