Νοσοκομείο Αίγινας "Ο Άγιος Διονύσιος". Συλλυπητήρια επί τη κοιμήσει της αειμνήστου Ιατρού Ευαγγελίας Γελαδάκη.

Ο Γενικός Επόπτης του Νοσοκομείου Αιγίνης «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ», Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ύδρας, Σπετσών και Αιγίνης, κ.κ. Εφραίμ, ο Πρόεδρος και άπαντα τα Μέλη του Δ.Σ., ως και το Ιατρικό και Νοσηλευτικό Προσωπικό του Ιδρύματος εκφράζομεν τα εκ βάθους καρδίας θερμότατα συλλυπητήριά μας, επί τη αιφνιδίω και αδοκήτω κοιμήσει τῆς αειμνήστου ΑΝΘΡΩΠΟΥ και ΙΑΤΡΟΥ, Διευθύντριας του Κέντρου Υγείας Αίγινας Ευαγγελίας Γελαδάκη, προς το Κ. Υ. της Αίγινας, ως και προς την οικογένειαν της εκλιπούσης.
Επί τούτοις δεόμεθα, όπως ο Καλός Θεός καθαγιάσει τον υπερβάλλοντα αγώνα της και την θυσιαστικήν προσφοράν της εις το λειτούργημα της Υγείας των παιδιών τού νησιού μας και κατατάξει αυτήν εν χώρα ζώντων και δικαίων, αναπαύσει δε την ψυχήν της εις την τρυφήν του Παραδείσου και εις την αγαλλίασιν της δόξης Του.   


Από τη Δ/νση