Ενοικιάζεται για την καλοκαιρινή περίοδο τριάρι πλήρως εξοπλισμένο στο κέντρο της Αίγινας.

Ενοικιάζεται για την καλοκαιρινή περίοδο τριάρι πλήρως εξοπλισμένο στο κέντρο της Αίγινας πίσω από την Παναγίτσα. Πληροφορίες: 6977250198