Ενοικιάζονται χώροι υπό διαμόρφωση σε ιδανική θέση για ιατρεία, στην Οδό Μεριστού έναντι του Νοσοκομείου Αγ. Διονυσίου.

Ενοικιάζονται χώροι υπό διαμόρφωση σε ιδανική θέση για ιατρεία στην Οδό Μεριστού, στον κεντρικό δρόμο έναντι του Νοσοκομείου Αγ. Διονυσίου, με θέσεις στάθμευσης.

Παρακαλώ επικοινωνήστε μεταξύ 17:00-21:00 για πληροφορίες στο 6951 801 758.