Ενοικιάζεται κατάστημα 90 τ.μ. στην οδό Αφαίας.

Ενοικιάζεται κατάστημα 90 τ.μ. στην οδό Αφαίας.
Πληροφορίες 6981124108.