Πωλείται ταξιδιωτικό γραφείο μεγάλης εμπειρίας, λόγω συνταξιοδότησης. Δεκτή και η συνεργασία.

Πωλείται ταξιδιωτικό γραφείο μεγάλης εμπειρίας, λόγω συνταξιοδότησης. Δεκτή και η συνεργασία.
Πληροφορίες: 6974552251.