Πωλείται η επιχείρηση του υαλοπωλείου "Φουρναράκου", επί της Π. Ηρειώτη 37.

Πωλείται η επιχείρηση του υαλοπωλείου "Φουρναράκου", επί της Π. Ηρειώτη 37.

Δήλωση ενεργειακής κλάσης ακινήτου: Η.

Πληροφορίες: 2297022675.