Πωλούνται έπιπλα από το Αιγινήτικο Αρχοντικό.

Πωλούνται έπιπλα από το Αιγινήτικο Αρχοντικό μέχρι τις 15 Νοεμβρίου. Μετά το αρχοντικό θα κλείσει. Όσα έπιπλα δεν πωληθούν θα μεταφερθούν στο σπίτι του Φώτη Βουλγαράκη.
Πληροφορίες: 6987253715 και 2297028336.