Στην Ταβέρνα του Μαρίνη. Θεατρική παράσταση.

Τετάρτη 7 και Πέμπτη 8 Αυγούστου στις 21.15 και Κυριακή 10 και Δευτέρα 11 Αυγούστου στις 21.15

7ο Sumer Basketball Camp 2019