Δεξιότητες ... λόγου, έκφρασης και πράξης.

Οι υπηρεσίες μας:


Υπηρεσίες παιδοψυχίατρου:


Ο παιδοψυχίατρος είναι υπεύθυνος για τη διάγνωση της δυσκολίας που παρουσιάζει το παιδί , η οποία μπορεί να σχετίζεται με την ανάπτυξη ,τη μάθηση , τη συμπεριφορά , το συναίσθημα , την επικοινωνία , τη διατροφή , την ψυχή κ.ά. Σε συνεργασία με τους υπόλοιπους θεραπευτές της διεπιστημονικής ομάδας , επιλέγεται το θεραπευτικό σχήμα που θα ακολουθήσει το παιδί , ανάλογα με την ιδιοσυγκρασία και τα προσωπικά χαρακτηριστικά του τελευταίου .


Ειδική διαπαιδαγώγηση:

Είναι η επιστήμη που ασχολείται με ελλείψεις ή δυσκολίες που αντιμετωπίζει το παιδί , σχετικά με τη γραφή , την ανάγνωση , την κατανόηση κ.ά. Συγκεκριμένα , ο ειδικός παιδαγωγός διαμορφώνει ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης για παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες ( δυσλεξία , δυσαριθμία , δυσαναγνωσία , δυσορθογραφία , δυσγραφία) , διάσπαση προσοχής - υπερκινητικότητα , σχολικής ετοιμότητας και προετοιμασίας ,  ψυχοκινητική καθυστέρηση , διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές , δυσκολίες συμπεριφοράς , προβλήματα ακοής ή όρασης , νοητική καθυστέρηση κ.ά


Λογοθεραπεία:

Όταν αναφερόμαστε στον όρο “Λογοθεραπεία” εννοούμε την επιστήμη που παρεμβαίνει σε διαταραχές λόγου και ομιλίας, σε διαταραχές φωνής, μάσησης - κατάποσης και ροής - ρυθμού της ομιλίας, ανεξάρτητα με το ποιά είναι η αιτία της εκάστοτε διαταραχής: νευρολογική, εξελικτική ή λειτουργική.
        Η επιστήμη της Λογοθεραπείας έχει ως στόχο την ανάπτυξη της εξωλεκτικής και λεκτικής επικοινωνίας, της ευκρίνειας της ομιλίας καθώς και την ανάπτυξη και παραγωγή ομιλίας σε ειδικές περιπτώσεις, π.χ βαρηκοία.

Πιο συγκεκριμένα η Λογοθεραπεία ασχολείται με τις παρακάτω διαταραχές:
* Λόγου (προφορικού και μη)
*    Ομιλίας
*  Επικοινωνίας
*  Φωνής
* Σίτισης και κατάποσης
Οι λογοθεραπευτές παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες σε άτομα με τις ακόλουθες διαταραχές:
* Αναπτυξιακές διαταραχές ομιλίας
   * Αρθρωτικές διαταραχές
   * Φωνολογικές διαταραχές
   * Δυσαρθρία
   * Διαταραχές στη ροή της ομιλίας (τραυλισμός, ταχυλαλία)
* Αναπτυξιακές γλωσσικές διαταραχές
   * Ειδική Γλωσσική Διαταραχή
   * Γλωσσικές δυσκολίες που οφείλονται σε νοητική υστέρηση
   * Βαρηκοΐα - κώφωση
   * Διαταραχές χρήσης της γλώσσας- Πραγματολογικές Διαταραχές (Αυτισμός, Σύνδρομο Asperger, Σημασιολογική – Πραγματολογική διαταραχή)
* Μαθησιακές δυσκολίες
* Διαταραχές στη σίτιση και κατάποση (δυσφαγία)
* Διαταραχές φωνής
* Κρανιοπροσωπικές ανωμαλίες
* Χειρουργικές επεμβάσεις κεφαλής και τραχήλου (λαρυγγεκτομή)
* Νευρογενείς διαταραχές και σύνδρομα
* Εγκεφαλικά επεισόδια – αφασίες
* Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις

Για την αποκατάσταση των παραπάνω διαταραχών η επιστήμη της Λογοθεραπείας χρειάζεται τη συνεργασία και άλλων ειδικοτήτων όπως, της Εργοθεραπείας, της Ειδικής Αγωγής και της Ψυχολογίας.

Εργοθεραπεία:

Εργοθεραπεία είναι η τέχνη και η επιστήμη που βοηθά τα παιδιά να διεκπεραιώνουν τις καθημερινές δραστηριότητες που είναι σημαντικές σε αυτά, ανεξάρτητα από την πάθηση, αναπηρία ή μειονεξία που πιθανό να αντιμετωπίζουν. Η Εργοθεραπεία χρησιμοποιεί δραστηριότητες βασισμένες στην ανάγκη του παιδιού για εξερεύνηση, με σκοπό την κατάκτηση ουσιαστικών δεξιοτήτων για την ανάπτυξη του. Απώτερος στόχος είναι το παιδί να εμπλακεί στην διαδικασία της μάθησης, ώστε να ενισχύσει την προσαρμοστικότητά του στις απαιτήσεις του περιβάλλοντος.


Τομείς παρέμβασης Εργοθεραπείας:
Το παιδί δραστηριοποιείται σε τρεις βασικούς τομείς. Πιο συγκεκριμένα, στους τομείς της αυτοϋπηρέτησης, της παραγωγικότητας (προσχολικό και σχολικό πλαίσιο) και του ελεύθερου χρόνου. Αυτά ακριβώς είναι και τα πλαίσια τα οποία παρεμβαίνει η Εργοθεραπεία, βοηθώντας το παιδί θα μάθει να λειτουργεί ανεξάρτητο, ενισχύοντας έτσι την αυτοπεποίθησή του.
Με την Εργοθεραπεία το παιδί:
1. Αποκτά καλύτερη αντίληψη σώματος, μαθαίνοντας να διακρίνει τα μέλη καθώς και τη δεξιά/αριστερή πλευρά του, για τη συμμετοχή του σε δραστηριότητες καθημερινής ζωής.
2. Γίνεται επιδέξιο σε δραστηριότητες αδρής κίνησης, αποκτώντας καλύτερη στάση σώματος και έλεγχο, για τη συμμετοχή του σε αθλητικές δραστηριότητες.
3. Βελτιώνεται σε δραστηριότητες που απαιτούν λεπτή κινητικότητα. Εκπαιδεύεται στην εδραίωση δυναμικής τριποδικής σύλληψης για τη χρήση μολυβιού, ψαλιδιού και μικροαντικειμένων με ορθότητα και ακρίβεια.
4. Ενισχύει τον αμφίπλευρο συγχρονισμό του, για την συγχρονισμένη χρήση των δύο πλευρών του σώματος σε πλήθος δραστηριοτήτων.
5. Εκπαιδεύεται σε δραστηριότητες οπτικής αντίληψης και οπτικοκινητικού συγχρονισμού, όπου απαιτείται συντονισμένη δράση ματιού-χεριού, δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την γραφή και τον αθλητισμό.
6. Αποκτά χωροχρονικό προσανατολισμό, μαθαίνοντας τις βασικές έννοιες του χώρου και του χρόνου, για καλύτερο προσανατολισμό και διαχείριση χρόνου.
7. Ενισχύει αντιληπτικές και γνωστικές δεξιότητες, όπως η κατηγοριοποίηση, η οπτική και ακουστική μνήμη, η κριτική ικανότητα και η επίλυση προβλήματος.
8. Ενισχύει την βλεμματική του επαφή και την ικανότητα συγκέντρωσης, σημεία «κλειδιά» για την εκπαιδευτική διαδικασία.
9. Κοινωνικοποιείται, μαθαίνοντας να προσαρμόζει τη συμπεριφορά του ανάλογα με τις συνθήκες και τους ρόλους που αναλαμβάνει.
10. Εντάσσεται στην διαδικασία του παιχνιδιού (κινητικό, συμβολικό, δημιουργικό , εκπαιδευτικό)Υπηρεσίες Ψυχολόγου:

Ο ψυχολόγος είναι υπεύθυνος και αναλαμβάνει την ψυχολογική υποστήριξη των παιδιών, ώστε να μπορέσουν να διερευνήσουν , να εκφράσουν  και να διαχειριστούν τα συναισθήματα και την συμπεριφορά τους,  καθώς και  να αναπτύξουν την αυτοπεποίθηση  και την δημιουργικότητα τους . Επίσης, μέσα από την σχέση που αναπτύσσει  και το παιχνίδι μαζί τους,  τα βοηθά να μάθουν καινούργιους τρόπους συμπεριφοράς αλλά και καινούργιους πιο λειτουργικούς τρόπους να σχετίζονται με τους άλλους.
Επιπλέον, αναλαμβάνει την συμβουλευτική των γονέων, με στόχο να τους αποφορτίσει  από διάφορα άγχη και αγωνίες, καθώς και να απαντήσει σε  απορίες που μπορεί να έχουν, σχετικά με την διαπαιδαγώγηση του παιδιού και προσπαθεί  να τους βοηθήσει να κατανοήσουν καλύτερα τι συμβαίνει στο παιδί. Ακόμα,  τους βοηθά να βρουν νέους πιο λειτουργικούς τρόπους να διαχειρίζονται  τα διάφορα προβλήματα και τις εντάσεις μέσα στην οικογένεια, με στόχο την καλυτέρευση των σχέσεων ανάμεσα σε εκείνους και το παιδί.


Δημιουργική Γραφή & Φιλαναγνωσία:

Στόχος της δημιουργικής γραφής είναι να αναδείξει όλη τη δημιουργική ικανότητα του παιδιού, φέρνοντάς το παράλληλα σε επαφή με συγγραφικές τεχνικές, είδη λογοτεχνικών κειμένων κ.ά.
Πώς;;; Μέσω του παιχνιδιού, της δραματοποίησης, της συναισθηματικής καλλιέργειας, των κατασκευών και άλλων βιωματικών τεχνικών.
Αυτή η διαδικασία υποβοηθούμενη και από άλλες, συνεπικουρούν στο να οδηγηθεί το παιδί στο δρόμο του βιβλίου αλλά αυτή τη φορά ορμώμενο από αγάπη και ενδιαφέρον για το βιβλίο!

Βιωματικές Ομάδες Γονέων:

Ομαδικές συναντήσεις με αντικείμενο την ψυχοεκπαίδευση, την εκμάθηση στρατηγικών αντιμετώπισης δύσκολων συμπεριφορών και την ανταλλαγή σκέψεων και συναισθημάτων σε σχέση με προβληματισμούς που μοιράζονται οι γονείς παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας. Στόχος είναι η βελτίωση της αποτελεσματικότητας του ρόλου του γονέα, καθώς και η ανακούφιση από το στρες που σχετίζεται με αυτόν.

Βιωματικές Ομάδες Παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας:


Ομαδικές συναντήσεις παιδιών που ανήκουν στο ίδιο ηλικιακό φάσμα με στόχο την εκμάθηση κοινωνικών δεξιοτήτων , διεκδικητικής συμπεριφοράς, καθώς και βελτίωση στην ικανότητα έκφρασης σκέψεων και συναισθημάτων μέσω της αλληλεπίδρασης και του παιχνιδιού. Οδηγούν στην ανάπτυξη της αυτονομίας, της δημιουργικής σκέψης και της κοινωνικής προσαρμογής.


Είμαστε στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες στο τηλέφωνο  6976 081 077
Υπεύθυνη θεραπευτηρίου
Τζήκα Βασιλική
Ειδική παιδαγωγός – Φιλόλογος – Εκπαιδευτικός αυτόνομης διαβίωσης – Med «Ειδική Αγωγή & Εκπαίδευση»


Γίνονται δεκτά όλα τα ταμεία


10205787114217346 1013312181 n
10205787110577255 751342643 n
10205787117217421 1540350570 n
10205787108537204 949897307 n
10205787112057292 1169024456 n
10205787116337399 1911058249 n
10205787111017266 1455425307 n
10205787116697408 389342283 n
10205787113897338 582620045 n
10205787108857212 1675304895 n
10205787110777260 673751338 n
10205787106977165 1815712098 n

Διεύθυνση

  • Street: Νεοπτολέμου 10
  • Postcode: 18010
  • City: Αίγινα

Επικοινωνία

  • Telephone: 6976081077
  • E-Mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

On the map

Fill in your address into the address field below the map and the shortest route will be calculated.