Υπεραστικό ΚΤΕΛ Αίγινας. Κατάσταση Δρομολογίων.

Υπεραστικό ΚΤΕΛ Αίγινας. Δρομολόγια Λεωφορείων.Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τηλέφωνο: 22970 22787.

Πνευματικά δικαιώματα

Πνευματικά δικαιώματα

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, κ.λ.π.) όλο το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου (https://www.aeginaportal.gr), συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών, κειμένων, ψηφιοποιημένων αρχείων, video, αρχείων ήχου, χαρτών κλπ, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του aeginaportal.gr και προστατεύονται από το Ελληνικό-Ευρωπαϊκό Δίκαιο και τις Διεθνείς Συμβάσεις.

Όσον αφορά τους συνδέσμους (links) σε άλλους δικτυακούς τόπους, αυτοί είναι ανεξάρτητοι των δικαιωμάτων και ευθυνών του aeginaportal.gr

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι μερική ή ολική απόσπαση, αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση-αναμετάδοση, μεταφορά, παραποίηση-αλλοίωση ή οποιουδήποτε άλλου τρόπου αυθαίρετης χρήσης-χρησιμοποίησης-παραποίησης των τμημάτων που απαρτίζουν αυτό τον δικτυακό τόπο ΔΕΝ θα πρέπει να γίνεται χωρίς την έγκριση των νόμιμων δικαιούχων τους όπως ορίζεται παραπάνω, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκείνες υλικού για το οποίο ρητά αναφέρεται ότι προορίζεται για ελεύθερη διανομή μέσω διαδικτύου.

Το σύνολο του υλικού - περιεχομένου του Aegina Portal (φωτογραφίες, logos, advs, sound files, docs) είναι καταχωρημένο (συμπεριλαμβανομένων και των ανανεώσεων, προσθηκών, αναβαθμίσεων) σε διεθνή νομικό οργανισμό για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων.

Όροι Χρήσης

Περιορισμός Ευθύνης
Το aeginaportal.gr σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι το σύνολο του ιστοχώρου ή μεμονωμένες σελίδες, δωρεάν ή επί πληρωμή υπηρεσίες θα παρέχονται συνεχώς, αδιάλειπτα και χωρίς διακοπή. Λόγω της ιδιαίτερης φύσης του διαδικτύου και της εμπλοκής πολλών παραγόντων στη λειτουργία του aeginaportal.gr (hardware, software, κείμενα και άλλο υλικό) καθώς και της μεγάλης έκτασης του περιεχομένου του, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το aeginaportal.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια υποστεί ο χρήστης - επισκέπτης.

Αποκλεισμός Ευθύνης
Τα ιστορικά, λαογραφικά, πολιτιστικά, στοιχεία καθώς και όλες οι πληροφορίες - ειδήσεις που δημοσιεύονται στις θεματικές ενότητες του aeginaportal.gr αποτελούν μια δωρεάν προσφορά στον επισκέπτη - χρήστη του κόμβου και γενικότερα προς τους χρήστες του ελληνικού διαδικτύου και σε καμία περίπτωση δεν δύναται να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες ή ως πληροφορίες που προτρέπουν σε οποιαδήποτε πράξη. Το aeginaportal.gr δεν εγγυάται την ορθότητα, την ακρίβεια, την πληρότητα, την αποτελεσματικότητα, την επάρκεια των πληροφοριών που δημοσιεύει και προέρχονται από συλλογή τρίτων φορέων (φυσικών ή νομικών προσώπων). Ο επισκέπτης του aeginaportal.gr αναλαμβάνει την σχετική ευθύνη να διασταυρώνει την ακρίβεια των παρεχομένων πληροφοριών. Οι επιστολές των αναγνωστών δημοσιεύονται επώνυμα. Το Aegina Portal με κανέναν τρόπο δεν υιοθετεί τις απόψεις των αποστολέων των επιστολών. Δεν δημοσιεύονται συκοφαντικά ή υβριστικά κείμενα. Το Aegina Portal

Διαφήμιση - Μικρές αγγελίες - Χορηγίες επικοινωνίας - Προώθηση δράσεων για κοινωφελή σκοπό.
Το aeginaportal.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα των επιχειρήσεων που είναι καταχωρημένες στον κατάλογο του ή που διαφημίζονται ή προβάλλονται με οποιαδήποτε τρόπο. Το aeginaportal.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για προβλήματα που μπορεί να προκύψουν από τις εμπορικές ή άλλου είδους συναλλαγές των χρηστών του με τις επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στον κατάλογο επιχειρήσεων του aeginaportal.gr ή που διαφημίζονται ή προβάλλονται από αυτό με οποιαδήποτε τρόπο. Η διαφήμιση μιας επιχείρησης και η καταχώρησή της στο κατάλογο επιχειρήσεων του Aegina Portal, προϋποθέτει ότι η επιχείρηση διαθέτει έδρα και δραστηριοποιείται στην Αίγινα. Το Aegina Portal δεν μπορεί να δεσμευθεί για την ορθότητα των στοιχείων ή των δεδομένων που παρουσιάζονται σε μία διαφήμιση και δεν φέρει καμία ευθύνη για την ορθότητα της επωνυμίας ή τυχών πνευματικών δικαιωμάτων από εμπορικά σήματα η άλλο υλικό που χρησιμοποιεί ο διαφημιζόμενος. Η ευθύνη αυτή είναι αποκλειστική της διαφημιζόμενης επιχείρησης. Για την δημοσίευση της διαφήμισης απαιτείται έγγραφη αίτηση - συγκατάθεση.

Το aeginaportal.gr καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, αλλά δεν εγγυάται την ορθότητα και την ακρίβεια των μικρών αγγελιών που δημοσιεύει. Οι μικρές αγγελίες θα πρέπει να συνοδεύονται από τηλεφωνικό αριθμό επικοινωνίας, ενώ δεν επιτρέπονται τα link προς εξωτερικές σελίδες. Η θέση της μικρής αγγελίας ακολουθεί την ημερομηνία δημοσίευσής της η οποία δεν μπορεί να αλλάξει παρά μόνο επαναδημοσιευσή της. Για να επαναδημοσιευθεί μία αγγελία το κόστος πρέπει να καταβληθεί εκ νέου. Η αλλαγή του περιεχομένου της αγγελίας ισχύει μόνο για την ίδια κατηγορία και αφορά αποκλειστικά και μόνο το αντικείμενο για το οποίο δημοσιεύθηκε εξ' αρχής η αγγελία (πχ διόρθωση του κειμένου για την ενοικίαση του ακινήτου, που περιγράφεται στο κείμενο της έγγραφης συγκατάθεσης και όχι την αλλαγή του κειμένου για την ενοικίαση ενός άλλου ακινήτου, ακόμη κι αν βρίσκεται στον ίδιο χώρο - συγκρότημα διαμερισμάτων κτλ). Μία αγγελία που έχει δημοσιευθεί σε μία κατηγορία, δεν μπορεί να μεταφερθεί σε μία άλλη με διαφορετικό περιεχόμενο. Σε αυτή την περίπτωση το κόστος της δημοσίευσης θα πρέπει να καταβληθεί εκ νέου. Το Aegina Portal δεν εγγυάται και λόγω του τρόπου λειτουργίας της εφαρμογής, την παραμονή της αγγελίας σε μία συγκεκριμένη θέση. Για την δημοσίευση της αγγελίας απαιτείται έγγραφη αίτηση - συγκατάθεση. Η δημοσίευση της αγγελίας ισχύει για ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής της έγγραφης αίτησης - συγκατάθεσης.

Από 1ης Ιανουαρίου 2021κάθε κτίριο που πωλείται ή μισθώνεται απαιτείται να έχει Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), ώστε να δηλώνεται η ενεργειακή κατηγορία όπως προκύπτει από αυτό σε όλες τις εμπορικές διαφημίσεις και καταχωρήσεις. Συνεπώς το κάθε κτίριο για να μπει στη διαδικασία της διάθεσης πρέπει να έχει εκ των προτέρων έγκυρο ΠΕΑ. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ.

Το Aegina Portal δεν δημοσιεύει κείμενα ή άλλο υλικό που είναι ή θα μπορούσε να λειτουργήσει ως προωθητικό ή διαφημιστικό υλικό για επιχειρήσεις και καταστήματα. Οι προσκλήσεις εκδηλώσεων και ανακοινώσεων γίνονται αποκλειστικά με κείμενο, στο οποίο θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται ο φορέας, η ώρα και ο τόπος της εκδήλωσης. Δεν δημοσιεύονται flyers, αφίσες και κάθε είδους υλικό με γραφικά κτλ. Η μορφή του κειμένου της παρουσίασης είναι κοινή για όλες τις ανακοινώσεις και δεν επιτρέπεται μορφοποίηση του κειμένου. Τα κείμενα πρέπει να είναι γραμμένα στα Ελληνικά, δίγλωσσα κείμενα δεν γίνονται δεκτά.

Το Aegina Portal με ιδιαίτερη χαρά διαφημίζει και προωθεί δράσεις και εκδηλώσεις για κοινωφελή σκοπό με τη μορφή χορηγίας. Η χρήση του λογοτύπου σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή από τον φορέα που υλοποιεί τη δράση, μπορεί να γίνει μόνο μετά από γραπτή άδεια και αφού πρώτα το Aegina Portal ενημερωθεί για την τοποθέτηση, το υλικό και το πρόγραμμα της παρουσίασης.

Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις.
Τα Δελτία Τύπου και οι ανακοινώσεις δημοσιεύονται απολύτως δωρεάν από το Aegina Portal. Στα κείμενα θα πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά ο φορέας και να συνοδεύονται από στοιχεία επικοινωνίας όπως email, τηλέφωνο κτλ. Δεν επιτρέπονται τα links προς εξωτερικούς συνδέσμους. Δεν δημοσιεύονται Δελτία Τύπου ή ανακοινώσεις που έχουν αποκλειστικά διαφημιστικό σκοπό ή που επιχειρούν να προωθήσουν μία επιχείρηση έναντι του ανταγωνισμού της, που δεν σέβονται τα προσωπικά δεδομένα, που έχουν ρατσιστικό ή βίαιο περιεχόμενο, που στόχο έχουν να μεταφέρουν ψευδείς ειδήσεις. Δηλώσεις αυτοδιοιηκτικών ή πολιτικών προσώπων, εκπροσώπων συλλόγων και φορέων, που μας αποστέλλονται εγγράφως, εφόσον έχει ταυτοποιηθεί ο αποστολέας τους δημοσιεύονται με την ένδειξη "Δελτίο Τύπου". Δεν επιτρέπεται η μορφοποίηση του κειμένου.

Τα Δελτία Τύπου και οι επιστολές ιδιωτών, μελών συλλόγων και φορέων είναι πάντα ευπρόσδεκτες, όμως θα πρέπει να τηρείται ένα χρονικό πλαίσιο 30 -40 ημερών ανάμεσα στην αποστολή τους, ώστε να διασφαλίζεται μία ομαλή ροή. Στόχος των Δελτίων Τύπου είναι η ενημέρωση.

Το Aegina Portal χρησιμοποιεί πάντα την ένδειξη "Δελτίο Τύπου" γι' αυτά τα κείμενα, θέλοντας να κάνει διακριτό ότι πρόκειται για εξωτερικές δημοσιεύσεις.

Το Aegina Portal διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει και να απορρίπτει, κείμενα ή επιστολές, εάν το περιεχόμενό τους είναι ασύμβατο, με το περιεχόμενο και τη δεοντολογία του Aegina Portal.

Ασφάλεια

Το Aegina Portal λαμβάνει πολλές προφυλάξεις για να αποτρέψει την απώλεια, την κακή χρήση ή την αλλοίωση των προσωπικών σας πληροφοριών. Αυτές οι προφυλάξεις περιλαμβάνουν:

Χρήση κρυπτογράφησης SSL
Υλικό αποθηκευμένο σε ασφαλή data centers
Φροντίζει ώστε όποτε είναι απαραίτητο, τόσο το λειτουργικό του server, όσο και των εφαρμογών της ιστοσελίδας να αναβαθμίζονται για να μην υπάρχουν κενά ασφαλείας.


Ενημερώσεις των όρων χρήσης του Aegina Portal
Διατηρούμε το δικαίωμα να προσθέσουμε, να αφαιρέσουμε ή να τροποποιήσουμε οποιαδήποτε ενότητα, άρθρο ή παράγραφο των Όρων Χρήσης και της Πολιτικής Απορρήτου μας χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η ημερομηνία στην κορυφή του εγγράφου θα ενημερωθεί μέχρι την τελευταία ημερομηνία τροποποίησης. Όλες οι αλλαγές γίνονται αμέσως. Σας συνιστούμε να διαβάσετε περιοδικά αυτήν τη σελίδα για να ενημερώνεστε σχετικά με τους όρους χρήσης.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

To Aegina Portal δεν συλλέγει προσωπικά στοιχεία και δεδομένα.
Η ειδησεογραφική ιστοσελίδα aeginaportal.gr (Aegina Portal) - Γεώργιος Στριγάρης - Διαδικτυακές Εφαρμογές, που εδρεύει στην Αίγινα, στην οδό Αντωνίου Πελεκάνου 8 - Τ.Κ. 18010 - ΔΟΥ A’ Πειραιά και τηλ. 2297025627, δεν απαιτεί από τους επισκέπτες του ιστότοπου την καταχώρηση των διακριτικών τους στοιχείων: Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, Πόλη, Τηλέφωνο κτλ.

To aeginaportal.gr έχει απενεργοποιήσει κάθε δυνατότητα σύνδεσης με το cms που χρησιμοποιεί ως εφαρμογή και δεν δίνει στους επισκέπτες τη δυνατότητα εγγραφής, καθώς δεν παρέχει υπηρεσίες ή μαζικούς τρόπους επικοινωνίας (πχ newsletter με αποστολή email) που να το απαιτούν.

Το aeginaportal.gr σε καμία περίπτωση δεν χρησιμοποιεί κάποιο αρχείο ή βάση δεδομένων στην οποία καταχωρούνται προσωπικά δεδομένα οποιασδήποτε μορφής.

Πληροφορίες για την αγορά διαφημιστικών υπηρεσιών και αγγελιών.
Το Aegina Portal δεν δημιουργεί ηλεκτρονικές ή άλλες λίστες για συναλλαγές με τους χρήστες που αγοράζουν διαφημιστικές υπηρεσίες ή αγγελίες. Καταγράφονται μόνο τα απαραίτητα από τον νόμο στοιχεία για την έκδοση χειρόγραφου τιμολογίου, όπως η επωνυμία, το ΑΦΜ, η διεύθυνση, ΔΟΥ και αντικείμενο δραστηριότητας.

Διαφημιστική προβολή:

Η διαφημιστική προβολή, που αποτελείται από καταχώρηση στην ενότητα "Κατάλογος Επιχειρήσεων", διαφημιστικά banners διαφόρων μεγεθών και άλλο προωθητικό υλικό σε διάφορα σημεία του ιστότοπου, ως υπηρεσία απευθύνεται σε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν δηλώσει την συγκατάθεσή τους για την δημοσίευση στοιχείων όπως: επωνυμία, οδός, αριθμός, πόλη, ταχυδρομικός κώδικας, τηλέφωνο κινητό και σταθερό, email, ονοματεπώνυμο ιδιοκτήτη, υπεύθυνου επικοινωνίας, θέση στον ηλεκτρονικό χάρτη της Google Map, κείμενο που περιγράφει την δραστηριότητα της επιχείρησης. Η διάρκεια της δημοσίευσης αυτών στων στοιχείων, εξαρτάται από τη διάρκεια της διαφημιστικής προβολής που έχει συμφωνηθεί.

Μικρές αγγελίες:

Για τα στοιχεία επικοινωνίας, που αποτελούνται συνήθως από ένα ή δύο αριθμούς τηλεφώνου, τα οποία δημοσιεύονται στην ενότητα "Μικρές Αγγελίες",  ο συντάκτης της αγγελίας έχει δώσει την συγκατάθεσή του, προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας με τους επισκέπτες του Aegina Portal. Η διάρκεια της αγγελίας και άρα η διάρκεια δημοσίευσης των τηλεφωνικών αριθμών ορίζεται από τον χρόνο που έχει συμφωνηθεί ή μέχρι να εκπληρωθεί ο σκοπός της δημοσίευσής της.

Το ενημερωτικό περιεχόμενο:
Το περιεχόμενο του Aegina Portal είναι πρωτογενές και αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας. Σε κάθε περίπτωση τα πρόσωπα που εμφανίζονται είτε σε video, είτε σε φωτογραφίες από εκδηλώσεις, συνεντεύξεις στο studio του ραδιοφώνου, κάλυψη αυτοδιοικητικών επιτροπών, δημοτικών συμβουλίων, ρεπορτάζ, αθλητικών γεγονότων και άλλων ειδήσεων ή ενημερωτικών εκπομπών, έχουν ενημερωθεί ότι η δημοσίευση θα γίνει στον ενημερωτικό ιστότοπο, για λόγους που αφορούν την ενημέρωση, αποκλειστικά και μόνο. Το Aegina Portal σέβεται απόλυτα και έχει προσαρμόσει τις πρακτικές τους βάσει των εξαιρέσεων που προβλέπει η ελληνική νομοθεσία, καθώς και ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης.

Οι φωτογραφίες και το οπτικοακουστικό υλικό που συνοδεύει τα κείμενα του Aegina Portal, είναι αμιγώς προϊόν δημοσιογραφικής έρευνας, που στόχο έχει αποκλειστικά και μόνο την ενημέρωση των επισκεπτών του Aegina Portal. Το Aegina Portal καταβάλει καθημερινά κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που θα μπορούσαν να προκύπτουν από οπτικοακουστικό υλικό να αποκρύπτονται με διάφορες τεχνικές.

Διάθεση φωτογραφιών, videos και άλλου περιεχομένου σε τρίτους.
Το Aegina Portal σε καμία περίπτωση δεν διαθέτει το πρωτογενές του περιεχόμενο, video, φωτογραφίες, κείμενο ή ηχητικά ενημερωτικά αρχεία σε ιστοσελίδες τρίτων και δεν φέρει καμία ευθύνη αν αυτό το υλικό αποτελέσει κλοπή περιεχομένου πνευματικής ιδιοκτησίας. Το Aegina Portal καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να αποτρέπει τέτοιου είδους περιστατικά. Σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι περιεχόμενό του χρησιμοποιείται χωρίς εξουσιοδότηση από τρίτους επικοινωνεί με τον διαχειριστή της ιστοσελίδας ζητώντας να αφαιρέσει αυτό το περιεχόμενο. Τέλος, τόσο το ενημερωτικό φωτογραφικό φωτογραφικό υλικό, όσο και τα videos δημοσιεύονται αποκλειστικά και μόνο στους διακομιστές του Aegina Porlal ώστε να υπάρχει απόλυτος έλεγχος του περιεχομένου

Αφαίρεση περιεχομένου - δικαίωμα στη λήθη.
Λόγω του τοπικού χαρακτήρα των ειδήσεων του Aegina Portal και της λήψης συγκατάθεσης από όσους συμμετέχουν για ενημερωτικούς λόγους, στο περιεχόμενο του Aegina Portal, οι πληροφορίες του περιεχομένου εξαρτώνται άμεσα από τον σεβασμό και την τήρηση της νομοθεσίας για τα προσωπικά δεδομένα. Ωστόσο, αν χρειαστεί λόγω των συνθηκών, να αφαιρεθεί περιεχόμενο αυτό μπορεί να ζητηθεί από τον διαχειριστή της ιστοσελίδας στο email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Το Aegina Portal, σέβεται απόλυτα το δικαίωμα στη λήθη, για την απομάκρυνση περιεχομένου. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επικοινωνήσει με τον υπεύθυνο της ιστοσελίδας Γεώργιο Στριγάρη στο email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Διεύθυνση IP.
Η διεύθυνση IP συλλέγεται και καταγράφετε σε log files, κάθε φορά που έχετε πρόσβαση στον ιστότοπό μας στα αρχεία καταγραφής του διακομιστή ιστού, στα αρχεία καταγραφής του λογισμικού ασφαλείας και στα αρχεία καταγραφής του συστήματος λήψης. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για την εξασφάλιση της ασφάλειας του ιστοτόπου μας και για την αποφυγή καταχρήσεων.

Cookies
Περισσότερα μπορείτε να μάθετε στην περιοχή Πολιτική Cookies

Για οποιοδήποτε πρόβλημα ή παράπονο μπορείτε πάντα να επικοινωνείτε στο Aegina Portal στη ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Επίσης, έχετε το δικαίωμα να απευθυνθείτε στις αρμόδιες αρχές για να υποβάλλεται, παράπονα ή παρατηρήσεις. Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Κηφισίας 1-3, Т.К. 115 23, Αθήνα ή στην ιστοσελίδα www.dpa.gr.

Διατηρούμε το δικαίωμα να προσθέσουμε, να αφαιρέσουμε ή να τροποποιήσουμε οποιαδήποτε ενότητα, άρθρο ή παράγραφο των Όρων Χρήσης και της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων  χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η ημερομηνία στην κορυφή του εγγράφου ενημερώνεται κατά την τελευταία ημερομηνία τροποποίησης. Όλες οι αλλαγές γίνονται αμέσως. Σας συνιστούμε να διαβάζετε περιοδικά αυτήν τη σελίδα για να ενημερώνεστε σχετικά με τους όρους χρήσης.

Πολιτική cookies

Πολιτική cookies
To aeginaportal.gr χρησιμοποιεί cookies. Πρόκειται για μία κοινή πρακτική στο διαδίκτυο που στόχο έχει να βοηθήσει τον χρήστη στην πρόσβαση και στην πλοήγησή του στις ιστοσελίδες που επισκέπτεται. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται από την ιστοσελίδα στο πρόγραμμα περιήγησης - browser του υπολογιστή σας ή οποιασδήποτε άλλης συσκευής, που μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας χρήστης για να περιηγηθεί στο διαδίκτυο.

Τα cookies συλλέγονται από προγράμματα περιήγησης όπως είναι: ο Firefox, ο Google Chrome, ο Internet Explorer, o Opera κτλ. Τα cookies που συλλέγονται από αυτού του τύπου τα προγράμματα είναι μοναδικά. Στόχος της συλλογής είναι η διευκόλυνση της χρήσης μιας ιστοσελίδας. Γενικά αποθηκεύουν προτιμήσεις του χρήστη, που βελτιώνουν την πλοήγηση και την λειτουργικότητα της ιστοσελίδας.

Μπορεί να αποτρέψετε την αποθήκευση των cookies προσαρμόζοντας ανάλογα το λογισμικό του προγράμματος περιήγησης. Κάθε browser έχει τον δικό του τρόπο και τα δικά του extensions. Ωστόσο, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι στην περίπτωση αυτή ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες αυτού του aeginaportal στο έπακρο.

Στο aeginaportal.gr χρησιμοποιούμε την υπηρεσία "Google Analytics", ώστε να μπορούμε να έχουμε μία εκτίμηση για τις σελίδες που επισκέπτεστε, των αριθμό των επισκέψεων σας και την προέλευσή της επίσκεψή σας. Πρόκειται για μία πηγή προέλευσης cookies από τις λεγόμενες "third party cookies". Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο Google privacy policy.

Μπορείτε να εμποδίσετε τη Google να συλλέγει τα δεδομένα που παράγονται από το cookie και να σχετίζεται με τη χρήση του ιστότοπου μας με το πρόσθετο του προγράμματος περιήγησης εξαίρεσης Google Analytics.


Αναλυτικά ανά πρόγραμμα περιήγησης:
Μπορείτε να διαχειριστείτε την εγκατάσταση cookies στη συσκευή σας, στο μενού ρυθμίσεων Internet του προγράμματος περιήγησης. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την εγκατάσταση των cookies στο τερματικό σας μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες διαδικασίες:

Firefox:    

    Κάντε κλικ στο κουμπί Μενού και επιλέξτε Προτιμήσεις
    Επιλέξτε τον πίνακα Απορρήτου και ασφαλείας και μεταβείτε στην ενότητα Ιστορικό.
    Στο αναπτυσσόμενο μενού δίπλα στο Firefox θα επιλέξετε Χρήση προσαρμοσμένων ρυθμίσεων για το ιστορικό.
    Καταργήστε την επιλογή Αποδοχή cookie από ιστότοπους.

Google Chrome:

    Κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα, και στη συνέχεια στο στοιχείο Ρυθμίσεις και στη συνέχεια στην επιλογή Για προχωρημένους
    Στην περιοχή "Απόρρητο"
    Ενεργοποιήστε τις Επιλογές για να αποθηκεύσετε και να διαγράψετε τα δεδομένα cookie.

Microsoft Internet Explorer:   

    Επιλέξτε το κουμπί Εργαλεία και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επιλογές Internet.
    Επιλέξτε την καρτέλα "Απόρρητο" και κάτω από τις Ρυθμίσεις, επιλέξτε "Για προχωρημένους" Επιλέξτε εάν θέλετε να επιτρέψετε, να αποκλείσετε ή να ζητήσετε cookie πρώτου και τρίτου μέρους.

Safari:

    Κάντε κλικ στην επιλογή Προτιμήσεις και, στη συνέχεια, στην ιδιωτική ζωή
    Επιλέξτε μια επιλογή σχετικά με τα cookies και τα δεδομένα ιστοτόπου.

Opera:

    Κάντε κλικ στην επιλογή Προτιμήσεις και στη συνέχεια στην επιλογή Προηγμένες
    Επιλέξτε μια επιλογή σχετικά με τα Cookies.

iOS:

    Κάντε κλικ στην επιλογή Προτιμήσεις και, στη συνέχεια, στο Safari.
    Στην επιλογή Απόρρητο, επιλέξτε Αποκλεισμός όλων των cookies.

Android:

    Κάντε κλικ στο στοιχείο Περισσότερα και στη συνέχεια στο στοιχείο Ρυθμίσεις και, στη συνέχεια, στις ρυθμίσεις τοποθεσίας.
    Στα Cookies, απενεργοποιήστε τα Cookies.

Windows Phone:

    Κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις και έπειτα στην επιλογή Για προχωρημένους
    Στο αναπτυσσόμενο μενού "Cookies from websites", επιλέξτε "Αποκλεισμός όλων".

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.