Πωλείται οικόπεδο δύο στρεμμάτων στη θέση "Βουλκάνο" Αγ. Ασώματοι Αίγινας.

Πωλείται οικόπεδο δύο (2) στρεμμάτων στη θέση "βουλκάνο" Αγ. Ασώματοι Αίγινας, άρτιο και οικοδομήσιμο.

Πληροφορίες τηλ. 6942222171