Το Αιάκειον ζητά μάγειρα / μαγείρισσα, πωλήτρια και barista.

Το Αιάκειον ζητά μάγειρα / μαγείρισσα, πωλήτρια και έναν ή μία barista.

Τηλ: 6937261408.