Από το εστιατόριο "Γιοβίτα" στην Πέρδικα ζητείται εξειδικευμένο προσωπικό για service και κουζίνα.

Από το εστιατόριο "Γιοβίτα" στην Πέρδικα ζητείται εξειδικευμένο προσωπικό για service και κουζίνα.
Τηλ: 6979161321.