Ζητούνται άτομα για σέρβις σε εστιατόριο για την καλοκαιρινή περίοδο.

Ζητούνται άτομα για σέρβις σε εστιατόριο για την καλοκαιρινή περίοδο. Απαραίτητα προσόντα γνώση αγγλικής γλώσσας, κοινωνικότητα και όρεξη για δουλειά.
Πληροφορίες 6945016481.