Πιτσαρία στην Πέρδικα ζητά παρασκευαστή πίτσας με εμπειρία.

Πιτσαρία στην Πέρδικα ζητά παρασκευαστή πίτσας με εμπειρία.
 
Τηλέφωνο: 2297062278.