Από το εστιατόριο "ο Τσίας" ζητείται σερβιτόρος.

Από το εστιατόριο "ο Τσίας" ζητείται σερβιτόρος.
Τηλ: 6974552251 κ. Γιώργος.