Ζητείται νέος - νέα 25 εώς 40 χρονών, με γνώσεις νοσηλευτικής.

Ζητείται νέος - νέα 25 έως 40 χρονών, με γνώσεις νοσηλευτικής. Κάτοικος Αίγινας, με μεταφορικό μέσο, διαθέσιμος σε βάρδιες. Εργασία 3 - 4 ώρες.

Μισθός ικανοποιητικός τηλ: 6981685541.