Ζητείται υπάλληλος για λογιστικό γραφείο με γνώσεις λογιστικής και μισθοδοσίας απαραίτητη η προϋπηρεσία.

Ζητείται υπάλληλος για λογιστικό γραφείο με γνώσεις λογιστικής και μισθοδοσίας απαραίτητη η προϋπηρεσία.
Πληροφορίες: 2297022288.