Από το Beach - Bar - Cafe "Αέρηδες" στη Βαγία Αίγινας ζητούνται βοηθός σερβιτόρου και βοηθός κουζίνας.

Από το Beach - Bar - Cafe "Αέρηδες" στη Βαγία Αίγινας ζητούνται βοηθός σερβιτόρου και βοηθός κουζίνας. Μισθός πολύ ικανοποιητικός, πλήρης απασχόληση, πλήρης ασφάλιση και υπερωρίες. Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2297071122 - 6944885506 & 6988707222.