Ζητείται προσωπικό από την εταιρεία Λεούσης - Ξυλεία για μόνιμη εργασία.

Ζητείται προσωπικό από την εταιρεία Λεούσης - Ξυλεία για μόνιμη εργασία.
Τηλ: 2297023108.