Το ξενοδοχείο "Ραστώνη" επιθυμεί να προσλάβει καμαριέρα, για 4ωρη εργασία για σεζόν.

Το ξενοδοχείο "Ραστώνη" επιθυμεί να προσλάβει για 4ωρη εργασία καμαριέρα στο κέντρο της πόλης της Αίγινας για σεζόν, για την περίοδο Απρίλιο με Νοέμβριο, ηλικία έως 40 ετών. Απαραίτητη προϋπηρεσία.

Τηλ: 6942207733.