Από το εστιατόριο "Τσίας" στην παραλία της Αίγινας ζητείται μάγειρας - βοηθός μάγειρα.

Από το εστιατόριο "Τσίας" στην παραλία της Αίγινας ζητείται μάγειρας - βοηθός μάγειρα.
 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6986763889.