Το εστιατόριο "Τσίας" ζητά μάγειρα - βοηθό μάγειρα και προσωπικό για το service (σερβιτόροι - σερβιτόρες).

Το εστιατόριο "Τσίας" ζητά μάγειρα - βοηθό μάγειρα και προσωπικό για το service (σερβιτόροι - σερβιτόρες).
Τηλέφωνο: 6974552251.