Το εστιατόριο "Τσίας" ζητά προσωπικό για το service (σερβιτόροι - σερβιτόρες) και μάγειρα - βοηθό μάγειρα.

Το εστιατόριο "Τσίας" ζητά προσωπικό για το service (σερβιτόροι - σερβιτόρες) και μάγειρα - βοηθό μάγειρα.
Τηλέφωνο: 6986763889.