Το εστιατόριο "Μάνιτας στο κύμα" ζητά προσωπικό για το σέρβις, για όλο το χρόνο και για σεζόν.

Το εστιατόριο "Μάνιτας στο κύμα" ζητά προσωπικό για το σέρβις, για όλο το χρόνο και για σεζόν.
Πληροφορίες: 6973238653.