Ζητείται υπάλληλος για γραφείο έκδοσης εισιτηρίων στο Αγκίστρι.

Ζητείται υπάλληλος για γραφείο έκδοσης εισιτηρίων στο Αγκίστρι.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6971645477.