Η ταβέρνα Χριστίνα στα Βροχεία αναζητά γυναίκα για την κουζίνα.

Η ταβέρνα Χριστίνα στα Βροχεία αναζητά γυναίκα για την κουζίνα.

Τηλ: 6978248482.