Η "Αυλή" αναζητά προσωπικό για μόνιμη εργασία. Μπαρ, Σέρβις, Κουζίνα.

Η "Αυλή" αναζητά προσωπικό για μόνιμη εργασία. Μπαρ, Σέρβις, Κουζίνα.

Τηλ: 6936784254