Από το εστιατόριο ο Πελαϊσος στην παραλία της Αίγινας ζητείται μάγειρας και σερβιτόρος.

Από το εστιατόριο ο Πελαϊσος στην παραλία της Αίγινας ζητείται μάγειρας και σερβιτόρος.
Πληροφορίες: 6945582674 και 2297023897