Από το οπωροπωλείο "Φρουταγορά Λαζάρου" ζητείται νέος για πλήρη απασχόληση.

Από το οπωροπωλείο "Φρουταγορά Λαζάρου" ζητείται νέος για πλήρη απασχόληση. Δίπλωμα οδήγησης προαιρετικό.
Πληροφορίες: 2297023993