Επιχείρηση επεξεργασίας ξηρών καρπών αναζητεί εργάτρια για χειροδιαλογή φυστικιού.

Επιχείρηση επεξεργασίας ξηρών καρπών αναζητεί εργάτρια για χειροδιαλογή φυστικιού.

Τηλ 6986779283.