Το εστιατόριο "Μάνιτας στο Κύμα", ζητά βοηθό κουζίνας, σέρβις για μόνιμη απασχόληση και σεζόν.

Το εστιατόριο "Μάνιτας στο Κύμα", ζητά βοηθό κουζίνας, σέρβις για μόνιμη απασχόληση και σεζόν.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6937157767 και 6973238653.