Αναζητούνται άτομα για βοηθητική εργασία κουζίνας από εστιατόριο στο Μαραθώνα.

Αναζητούνται άτομα για βοηθητική εργασία κουζίνας από εστιατόριο στο Μαραθώνα.

Τηλ. 6946664347.