Αναζητούμε να ενισχύσουμε την ομάδα του σέρβις και της κουζίνας στον Panagakis.

Αναζητούμε να ενισχύσουμε την ομάδα του σέρβις και της κουζίνας στον Panagakis.

Τηλ: 698 507 0607.