Ζητείται προσωπικό για πρατήριο υγρών καυσίμων, γυναίκα ή άνδρας, με γνώσεις χειρισμού Η/Υ.

Ζητείται προσωπικό για πρατήριο υγρών καυσίμων, γυναίκα ή άνδρας, με γνώσεις χειρισμού Η/Υ.

Τηλ: 6944571794.