Η συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΑ. Πρόεδρος η κ. Μαίρη Κουκούλη.


Δημοσιεύθηκε σήμερα η απόφαση για την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Αίγινας. Η απόφαση αφορά τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, τον ορισμό της προέδρου και την εκλογή του αντιπροέδρου της ΚΕΔΑ, καθώς και το χρόνο της θητείας τους.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Τακτικά Μέλη:
1. Κουκούλη Μαρία, Δημοτική Σύμβουλος
2. Σκαλτσιώτης Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος
3. Καραγιάννης Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος
4. Κασιμάκης Παναγιώτης, Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Αίγινας
5. Γιαννούλη Μαριλένα, Δημότισσα
6. Ζορμπά Δήμητρα, Δημότισσα
7. Μπήτρος Γεώργιος, Δημότης
8. Κοντοβράκης Νεκτάριος, Δημότης
9. Πανταβός Ευστράτιος, Δημότης
10. Στουραΐτου Αγγελική - Ελλάς, Δημότισσα
11. Μουσουλέας Βασίλειος, Εκπρόσωπος του Μορφωτικού Συλλόγου Αίγινας "Ο Καποδίστριας"

Αναπληρωματικά Μέλη:
1. Πτερούδης Νικόλαος, Δημοτικός Σύμβουλός
2. Γκαρής Μάριος, Δημοτικός Σύμβουλος
3. Χελιώτης Παναγιώτης, Δημότης
4. Τζίτζη Γεωργία, Δημότισσα
5. Στεργιούλας Ευθύμιος, Δημότης
6. Βρανάκης Κωνσταντίνος, Δημότης
7. Στάθη – Χατζίνα Δήμητρα, Εκπρόσωπος του "Συλλόγου Φίλων Λαογραφικού Μουσείου"
Β. Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου ορίζεται η κ. Κουκούλη Μαρία.
Γ. Εκλέγει ως Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. του Ν.Π.Ι.Δ. τον κ. Κοντοβράκη Νεκτάριο.
Δ. Τον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.
Ε. Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου λήγει την 31/12/2021.

Να σημειώσουμε ότι για την εκλογή του Δ.Σ. ο δήμαρχος υπέδειξε προς το Δημοτικό Συμβούλιο ως μέλη του Δ.Σ. του Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αίγινας τους εξής:
Τακτικά Μέλη:
1. Κουκούλη Μαρία, Δημοτική Σύμβουλος
2. Σκαλτσιώτης Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος
3. Καραγιάννης Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος
4. Κασιμάκης Παναγιώτης, Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Αίγινας
5. Γιαννούλη Μαριλένα, Δημότισσα
6. Ζορμπά Δήμητρα, Δημότισσα
7. Μπήτρος Γεώργιος, Δημότης-ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
1. Γκαρής Μάριος, Δημοτικός Σύμβουλος
2. Πτερούδης Νικόλαος, Δημοτικός Σύμβουλος
3. Τζίτζη Γεωργία, Δημότισσα
4. Χελιώτης Παναγιώτης, Δημότης
Ακολούθως, ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο ότι από τις λοιπές Δημοτικές Παρατάξεις, πλην του Δημάρχου, προτείνονται, κατόπιν μεταξύ τους ψηφοφορίας, ως μέλη Δ.Σ. οι:

Τακτικά Μέλη:
1. Κοντοβράκης Νεκτάριος, Δημότης
2. Πανταβός Ευστράτιος, Δημότης
3. Στουραΐτου Αγγελική - Ελλάς, Δημότισσα
Αναπληρωματικά Μέλη
1. Στεργιούλας Ευθύμιος, Δημότης
2. Βρανάκης Κωνσταντίνος, Δημότης

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να ψηφίσει την υπόδειξη του Δημάρχου για τον ορισμό μελών του Δ.Σ. του Ν.Π.Ι.Δ.. Ο Πρόεδρος ανακοίνωσε μετά το πέρας της ψηφοφορίας ότι η υπόδειξη του Δημάρχου επικυρώνεται. Ακολούθως, ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να ψηφίσει την πρόταση των λοιπών Δημοτικών Παρατάξεων για τον ορισμό των μελών του Δ.Σ. του Ν.Π.Ι.Δ..
Ο Πρόεδρος ανακοίνωσε μετά το πέρας της ψηφοφορίας ότι η πρόταση των λοιπών Δημοτικών Παρατάξεων επικυρώνεται.

Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να εκλέξει τον Πολιτιστικό Σύλλογο που θα συμμετέχει στο Δ.Σ. του Ν.Π.Ι.Δ. Κατατέθηκαν οι κάτωθι υποψηφιότητες:
1. "Σύλλογος Φίλων Λαογραφικού Μουσείου Αίγινας", νομίμως εκπροσωπούμενου.
2. "Μορφωτικός Σύλλογος Αίγινας “Ο Καποδίστριας”", νομίμως εκπροσωπούμενου.

Ακολούθησε ψηφοφορία ως εξής: Ο «Σύλλογος Φίλων Λαογραφικού Μουσείου Αίγινας», νομίμως εκπροσωπούμενου, έλαβε τρεις (3) ψήφους και ο «Μορφωτικός Σύλλογος Αίγινας “Ο Καποδίστριας”», νομίμως εκπροσωπούμενου, έλαβε δώδεκα (12) ψήφους. Η Δημοτική Σύμβουλος κα Κουκούλη Μαρία, ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μαρμαρινός Παναγιώτης και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ηλίας Παναγιώτης ψήφισαν “παρών”. Κατά τα ανωτέρω, ο «Μορφωτικός Σύλλογος Αίγινας "Ο Καποδίστριας", νομίμως εκπροσωπούμενου, εκλέγεται ως τακτικό μέλος στο Δ.Σ της ΚΕΔΑ, καθώς συγκέντρωσε τις
περισσότερες ψήφους των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Τέλος, ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να εκλέξει τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. του Ν.Π.Ι.Δ.Κατατέθηκαν οι κάτωθι υποψηφιότητες:
1. Πανταβός Ευστράτιος
2. Κοντοβράκης Νεκτάριος
Ακολούθησε ψηφοφορία ως εξής: Ο κ. Πανταβός Ευστράτιος έλαβε επτά (7) ψήφους και ο κ. Κοντοβράκης Νεκτάριος έλαβε εννέα (9) ψήφους.

Η Δημοτική Σύμβουλος κα Κουκούλη Μαρία και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ηλίας Παναγιώτης ψήφισαν “παρών”. Ως εκ τούτου, για τη θέση του Αντιπροέδρου εκλέγεται ο κ. Κοντοβράκης Νεκτάριος, ο οποίος συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Fistiki - Ηλεκτρονικός Κατάλογος Αγορών

Καινούργια χαλιά για τον ενοριακό ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην Κυψέλη, προσέφερε η Π.Α.Ε. Ολυμπιακός και παρέδωσε η βουλευτής κ. Νόνη Δούνια.

 
Καινούργια χαλιά για τον ενοριακό ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην Κυψέλη, που προσέφερε η Π.Α.Ε. Ολυμπιακός και ο πρόεδρος της ομάδας κ. Βαγγέλης Μαρινάκης, παρέδωσε το πρωί της Κυριακής η βουλευτής κ. Νόνη Δούνια, που συνοδευόταν από τον διευθύνοντα σύμβουλο της Καραϊσκάκης Α.Ε. κ. Βασίλη Βασιλειάδη. Η προσφορά των νέων χαλιών έγινε μετά από συζήτηση του εφημέριου του ναού, πρωτοπρεσβύτερου, πατέρα Νεκτάριου Κουκούλη με την κυρία Δούνια, για τις ανάγκες που αντιμετωπίζει ο ναός, καθώς τα χαλιά της εκκλησίας ήταν πολύ παλιά, πλέον της εικοσαετίας.

Τα καινούργια χαλιά παρέλαβε ο εφημέριος του ναού πατέρας Νεκτάριος Κουκούλης, που ευχαρίστησε την ίδια, τον κ. Βαγγέλη Μαρινάκη και την ομάδα για την προσφορά τους. Παρόντες στην παραλαβή, ήταν ο πρόεδρος της Κοινότητας Κυψέλης κ. Μηνάς Γιαννούλης, μέλη του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου και ενορίτες, που χάρηκαν και ευχαρίστησαν την κ. Δούνια και τον κ. Βασιλιάδη για την προσφορά της Π.Α.Ε. Ολυμπιακός.
 
"Μετά από μία ωραία πρόταση που είχα από τον πατέρα, για να ενισχύσουμε τον ναό και να τον ζεστάνουμε με κάποια καινούργια χαλιά, εισηγήθηκα στην ΠΑΕ Ολυμπιακός και προσωπικά στον κ. Βαγγέλη Μαρινάκη. Έτσι η επιθυμία τους έγινε πραγματικότητα και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι σήμερα εδώ γι' αυτόν τον σκοπό και πραγματικά χαίρομαι που μπορώ να είμαι κομμάτι αυτής της προσφοράς", δήλωσε η βουλευτής κ. Νόνη Δούνια μιλώντας στο Aegina Portal.
 
Από την πλευρά του ο πατέρας Νεκτάριος Κουκούλης, που δήλωσε Ολυμπιακός είπε: "Εμείς σας ευχαριστούμε για την αγάπη, την καλοσύνη σας και την μεγάλη σας προσφορά. Να μεταφέρετε και τις ευχαριστίες μας στον κ. Μαρινάκη και σε όλη την ομάδα. Τους αγαπούμε, τους βλέπουμε από την τηλεόραση. Εμείς δεν μπορούμε να πάμε στα γήπεδα, τους παρακολουθούμε όμως γιατί από μικρό παιδί μου αρέσει αυτή η ομάδα και είμαι Ολυμπιακός. Ευχαριστούμε λοιπόν την αγάπη σας".
 
Στη συνέχεια αναφέρθηκε σε μία παλαιότερη προσφορά της ομάδας, αλλά και στην τωρινή λέγοντας: "Πρώτον μας δροσίσατε το καλοκαίρι με τους δύο ανεμιστήρες που μας φέρατε στην κατασκήνωση και δεύτερον τώρα με την αγάπη σας και την καλή σας καρδιά μας ζεσταίνετε. Μετά από είκοσι χρόνια, είκοσι χρόνια ακριβώς έχω εδώ στην διακονία του ναού, εμείς με τον οβολό του λαού όπως βλέπεται ανακαινίσαμε τον ναό, κάναμε τα κεραμίδια, κάναμε τους σοβάδες. Τώρα εσείς με την δικιά σας προσφορά και με το δικό σας ενδιαφέρον, μέσω του κυρίου Μαρινάκη, μας ζεσταίνεται με τα καινούργια χαλιά.
 
Να ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου, οι ημέρες που έρχονται να γιορτάσουμε όλοι μαζί χαρούμενα και ευλογημένα Χριστούγεννα και να μεταφέρετε τις ευχές μας για ένα καλό μέλλον της ομάδος και όλης της πατρίδας", είπε ο πατέρας Νεκτάριος  ζητώντας από την κ. Δούνια να θυμούνται στην βουλή τις ανάγκες της Αίγινας, καθώς τα προβλήματα του νησιού είναι πολλά και αναφέρθηκε στα Καποδιστριακά Κτήρια και την Παλαιά Χώρα. "Πρέπει να το αγαπήσουμε αυτό το νησί, έχει δώσει πολλά, αλλά θέλει κι από εμάς πολλά", είπε ο πατέρας Νεκτάριος.

Ολοκληρώθηκε το 9ο Χριστουγεννιάτικο Cheap Photo Art στο Λαογραφικό Μουσείο.


Θετικής ήταν οι εντυπώσεις που άφησε το 9ο Χριστουγεννιάτικο Cheap Photo Ar, το οποίο πραγματοποιήθηκε φέτος στο Λαογραφικό Μουσείο 6-8 Δεκεμβρίου. Αυτή η δυνατότητα αύξησε τόσο την επισκεψημότητα, όσο και την προσφορά τροφίμων και άλλων ειδών για τις ανάγκες των οικογενειών που υποστηρίζει ο Σύλλογος Αίγινα Εθελοντής. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης ξεκίνησε και λαχειοφόρος αγορά, με δώρο ένα ποδήλατο, που διέθεσε σε πολύ χαμηλή τιμή ο κ. Δημήτρης Κατρίδης. Τα χρήματα και από τη λαχειοφόρο θα διατεθούν επίσης για τις ανάγκες του συλλόγου.

Στην έκθεση συμμετείχαν οι φωτογράφοι: Άρτεμις Λαβούτα , Δημήτρης Μοίρας, Θοδωρής Ρόδης, Βασίλης Αρτίκος, Γιώργος Τσίγκας, Γεωργία Μανιμανάκη, Σαλώμη Μελισσάρη, Βιβή Κορφιάτη, Ξανθή Γρυπαίου,Βιβή Κουτσούκου, Αννίτα Χαρτοφύλακα-Λεούση, Καλλιόπη Χαντζοπούλου, Γιώτα Στρωτού, Νίκος Πολέμης, Ασπασία Λεούση, Αλέξανδρος Κασσιμάκης, Ρούλα Μαρούδα, Γιώργος Γεωργουλόπουλος, Κωνσταντίνος Βατικιώτης, Νίκος Μούρτζης, Δημήτρης Δρίσας, Henri-Paul Coulon, Άρης Παύλος και Καλλιρρόη Μπέση.

Οι φωτογράφοι διέθεσαν δωρεάν τις εικόνες τους, ενώ το γραφείο "3η Διάσταση" προσέφερε πολύ χαμηλές τιμές για τις εκτυπώσεις.

Η συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Αίγινας.


Δημοσιεύθηκε σήμερα η απόφαση του δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά για τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Αίγινας. Ο αριθμός της απόφασης είναι 938/2019.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Δημοτική Επιτροπή Παιδείας του Δήμου Αίγινας από τους:
1. κ. Ζορμπά Ιωάννη, Δήμαρχο Αίγινας ως Πρόεδρο.
2. κ. Μπήτρο Γεώργιο, Δ/ντή του 2ου Γυμνασίου Αίγινας, τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον κ. Πούντο Ιωάννη, Δ/ντή ΓΕΛ Αίγινας, ως εκπροσώπους της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Πειραιά.
3. κ. Ντελή Αντώνιο, Δ/ντή 2ου Δημοτικού Σχολείου Αίγινας, τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον κ. Παπανικολάου Βασίλειο, Δ/ντή του Δημοτικού Σχολείου Μεσαγρού, ως εκπροσώπους της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Πειραιά.
4. κ. Οικονόμου Νικόλαο, Δ/ντή Γυμνασίου Μεσαγρού, τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον κ. Κουρκούνα Θωμά Εκπαιδευτικό του ΓΕΛ Αίγινας, ως εκπροσώπους της ΕΛΜΕ Πειραιά
5. κ. Κομηνιάδη Φωτεινή, Πρόεδρο Δ.Σ. Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων 2ου Δημοτικού Σχολείου Αίγινας, τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον κ. Δελαγραμμάτικα Αλέξη, ως εκπροσώπους του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων 2ου Δημοτικού Σχολείου Αίγινας.
6. κ. Μαρίνο Νικόλαο, Πρόεδρο Δ.Σ. Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων ΓΕΛ Αίγινας, τακτικό μέλος, με αναπληρωτή την κ. Μπουντοπούλου Αικατερίνη, ως εκπροσώπους του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων ΓΕΛ Αίγινας.
7. κ. Ρέππα Χρίστο, Εκπαιδευτικό 2ου Δημοτικού Σχολείου Αίγινας, τακτικό μέλος, με αναπληρωτή την κ. Λυκούρη Ευαγγελία, Εκπαιδευτικό Δημοτικού Σχολείου Κυψέλης, ως εκπροσώπους του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Νησιών Αργοσαρωνικού.
8. κ. Δρίτσα Νικόλαο, τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον κ. Χελιώτη Παναγιώτη ως εκπροσώπους της Ένωσης Επαγγελματικών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Αίγινας.
9. κ. Αλυφαντή Νικόλαο, τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον κ. Χαράλαμπο Κάππο ως εκπροσώπους του Αγροτικού Συλλόγου Αίγινας.

Η θητεία της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Αίγινας είναι διετής.

Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται ο υπάλληλος του Δήμου κ. Χατζής Ευάγγελος κλάδου ΔΕ1 Δ/κού με αναπληρωτή του τον υπάλληλο του Δήμου κ. Χατζή Μιχαήλ κλάδου ΠΕ1 Δ/κού.

Διαβάστε αναλυτικά την απόφαση εδώ.

Δημοσιεύθηκε το Γενικό Σχέδιο "Δάρδανος", για την αντιμετώπιση των συνεπειών, των πλημμυρικών φαινομένων. Ποιες είναι οι αρμοδιότητες και ποιοι οι ρόλοι του δήμου Αίγινας.

 
Δημοσιεύθηκε στις 6 Δεκεμβρίου, από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας - Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη η 1η έκδοση του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων με την ονομασία "Δάρδανος". Με το Γενικό Σχέδιο επιδιώκεται η άμεση και συντονισμένη απόκριση των εμπλεκόμενων φορέων σε Κεντρικό, Περιφερειακό και Τοπικό επίπεδο για την αποτελεσματική αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων και την άμεση διαχείριση των συνεπειών τους. Προϋπόθεση για την επίτευξη του σκοπού αυτού είναι η συνέργεια, η συνεργασία και η διαλειτουργικότητα των εμπλεκομένων Φορέων σε Κεντρικό, Περιφερειακό και Τοπικό επίπεδο.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Ο δήμος της Αίγινας, όπως και οι δήμοι όλης της χώρας, με βάση τα προβλεπόμενα στο γενικό σχέδιο καλούνται να ολοκληρώσουν τον σχεδιασμό αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και τον σχεδιασμό άμεσης - βραχείας διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων έως τέλος Ιανουαρίου 2020. Να σημειώσουμε ότι το σχέδιο καθορίζει τις δράσεις των δήμων βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, σε εναρμόνιση με τις δράσεις των λοιπών εμπλεκομένων φορέων. Σημαντικό είναι ότι οι οδηγίες σχεδίασης, καθορίζουν την ενιαία δομή και το περιεχόμενο των σχεδίων για όλους τους δήμους, για να διασφαλίσουν την εναρμόνιση των δήμων με το γενικό σχέδιο και τα σχέδια των Περιφερειών.
 
Είναι σημαντικό, ότι τα σχέδια του δήμου Αίγινας, όπως και των υπολοίπων δήμων της χώρας, μετά την έγκρισή τους από το Δημοτικό Συμβούλιο, θεωρούνται άμεσα εκτελεστά, χωρίς να χρειάζεται έγκριση από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, δεδομένου ότι το Γενικό Σχέδιο έχει τύχει της εγκρίσεως του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.΄
 
Το σχέδιο αποτελείται από 170 σελίδες. Στο μέρος V του σχεδίου, περιέχονται οι ρόλοι, οι αρμοδιότητες και οι κύριες δράσεις των δήμων.
 
Όπως σημειώνεται στο Γενικό Σχέδιο τα προληπτικά έργα των Δήμων που συμβάλλουν στην μείωση του κινδύνου εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων δεν αποτελούν αντικείμενό του. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στην παράγραφο 5.1 αναφέρονται τα προληπτικά έργα των Δήμων που συμβάλλουν στην μείωση του κινδύνου εκδήλωσης , πλημμυρικών φαινομένων ενώ στην παράγραφο 5.2 Προπαρασκευαστικές δράσεις των Δήμων. Διαβάζοντας την συγκεκριμένη παράγραφο θα διαπιστώσουμε ότι ο δήμος Αίγινας δεν έχει εκπονήσει σύνταξη Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων του Δήμου, αλλά ούτε και άλλα παρόμοια σχέδια.
 
Σε άλλο σημείο της παραγράφου αναφέρεται η Διενέργεια ασκήσεων Πολιτικής Προστασίας για την εκπαίδευση του προσωπικού και την αξιολόγηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των υπηρεσιών του Δήμου για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της ΓΓΠΠ. Αν και έχουν γίνει προτάσεις κατά καιρούς τέτοιες ασκήσεις δεν έχουν υλοποιηθεί από τον δήμο Αίγινας.
 
Ενημέρωση του κοινού για τη λήψη μέτρων πρόληψης και αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.
 
Και βέβαια υπάρχουν και πιο τεχνικά ζητήματα όπως η εκ των προτέρων προσδιορισμός χώρων προσωρινής εναπόθεσης φερτών υλικών και μπαζών που ενδέχεται να προκύψουν από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων σε χώρους αρμοδιότητας των Δήμων.
 
Στην ενότητα 5.3 η προπαρασκευαστική σύγκληση Συντονιστικών Τοπικών Οργάνων των Δήμων (Σ.Τ.Ο.) για την ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων. Στην παράγραφο  5.4 οι δράσεις αυξημένης ετοιμότητας των Δήμων για τις περιοχές που προβλέπεται από την ΕΜΥ η εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων (ισχυρές βροχοπτώσεις – καταιγίδες) στην παράγραφο 5.4 Δράσεις αυξημένης ετοιμότητας των Δήμων για τις περιοχές που προβλέπεται από την ΕΜΥ η εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων (ισχυρές βροχοπτώσεις – καταιγίδες).
 
Σε αρκετά σημεία του σχεδίου αναφέρεται η ενεργοποίηση ή η σύναψη μνημονίων συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς, όταν δεν υπάρχουν οι απαιτούμενοι πόροι.
 
Σε γενικές γραμμές, εκτός από τα όσα προβλέπονται και έχουν ως σκοπό την εναρμόνιση των δράσεων και με άλλους φορείς και διευθύνσεις του κράτους, ο δήμος Αίγινας και τα αρμόδια όργανά του, μπορούν διαβάζοντας προσεκτικά το σχέδιο να κατανοήσουν αρχικά τις ελλείψεις που υπάρχουν στον σχεδιασμό και να προχωρήσει σε σχέδια συνεργασιών, εμπλέκοντας εθελοντικών ομάδων κτλ ώστε το σχέδιο να μπορεί να  λειτουργήσει για την αντιμετώπιση των κινδύνων ενός πλημμυρικού φαινομένου.
 
Να επαναλάβουμε ότι το σχέδιο δεν αφορά τα προληπτικά έργα του δήμου, που θα συνέβαλλαν στην μείωση του κινδύνου πλημμυρικών φαινομένων. Αναλυτικά, τα προληπτικά έργα των Δήμων που συμβάλλουν στην μείωση του κινδύνου εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων αναφέρονται αναλυτικά στα 7187/7-10-2019 και 7767/30-10- 2019 έγγραφα της Δ/νσης Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ. Οι αιρετοί του δήμου Αίγινας θα πρέπει να τα μελετήσουν, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν υπάρχουν κενά στην πρόληψη. Τέλος, να σημειώσουμε ότι παράλληλα έχει δημοσιευθεί και το πρόγραμμα "Ιόλαος", το οποίο αφορά στην αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών θα παρουσιάσουμε τις επόμενες ημέρες.

Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά το σχέδιο εδώ.

Με λαμπρότητα ο εορτασμός του Αποστόλου Κρίσπου στους Αγίους.

Με λαμπρότητα τελέσθηκε σήμερα το πρωί, η Αρχιερατική... διαβάστε περισσότερα

Μικρές Αγγελίες

Η συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΑ. Πρόεδρος η κ. Μαίρη Κουκούλη.


Δημοσιεύθηκε σήμερα η απόφαση για την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Αίγινας. Η απόφαση αφορά τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, τον ορισμό της προέδρου και την εκλογή του αντιπροέδρου της ΚΕΔΑ, καθώς και το χρόνο της θητείας τους.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Τακτικά Μέλη:
1. Κουκούλη Μαρία, Δημοτική Σύμβουλος
2. Σκαλτσιώτης Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος
3. Καραγιάννης Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος
4. Κασιμάκης Παναγιώτης, Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Αίγινας
5. Γιαννούλη Μαριλένα, Δημότισσα
6. Ζορμπά Δήμητρα, Δημότισσα
7. Μπήτρος Γεώργιος, Δημότης
8. Κοντοβράκης Νεκτάριος, Δημότης
9. Πανταβός Ευστράτιος, Δημότης
10. Στουραΐτου Αγγελική - Ελλάς, Δημότισσα
11. Μουσουλέας Βασίλειος, Εκπρόσωπος του Μορφωτικού Συλλόγου Αίγινας "Ο Καποδίστριας"

Αναπληρωματικά Μέλη:
1. Πτερούδης Νικόλαος, Δημοτικός Σύμβουλός
2. Γκαρής Μάριος, Δημοτικός Σύμβουλος
3. Χελιώτης Παναγιώτης, Δημότης
4. Τζίτζη Γεωργία, Δημότισσα
5. Στεργιούλας Ευθύμιος, Δημότης
6. Βρανάκης Κωνσταντίνος, Δημότης
7. Στάθη – Χατζίνα Δήμητρα, Εκπρόσωπος του "Συλλόγου Φίλων Λαογραφικού Μουσείου"
Β. Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου ορίζεται η κ. Κουκούλη Μαρία.
Γ. Εκλέγει ως Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. του Ν.Π.Ι.Δ. τον κ. Κοντοβράκη Νεκτάριο.
Δ. Τον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.
Ε. Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου λήγει την 31/12/2021.

Να σημειώσουμε ότι για την εκλογή του Δ.Σ. ο δήμαρχος υπέδειξε προς το Δημοτικό Συμβούλιο ως μέλη του Δ.Σ. του Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αίγινας τους εξής:
Τακτικά Μέλη:
1. Κουκούλη Μαρία, Δημοτική Σύμβουλος
2. Σκαλτσιώτης Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος
3. Καραγιάννης Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος
4. Κασιμάκης Παναγιώτης, Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Αίγινας
5. Γιαννούλη Μαριλένα, Δημότισσα
6. Ζορμπά Δήμητρα, Δημότισσα
7. Μπήτρος Γεώργιος, Δημότης-ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
1. Γκαρής Μάριος, Δημοτικός Σύμβουλος
2. Πτερούδης Νικόλαος, Δημοτικός Σύμβουλος
3. Τζίτζη Γεωργία, Δημότισσα
4. Χελιώτης Παναγιώτης, Δημότης
Ακολούθως, ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο ότι από τις λοιπές Δημοτικές Παρατάξεις, πλην του Δημάρχου, προτείνονται, κατόπιν μεταξύ τους ψηφοφορίας, ως μέλη Δ.Σ. οι:

Τακτικά Μέλη:
1. Κοντοβράκης Νεκτάριος, Δημότης
2. Πανταβός Ευστράτιος, Δημότης
3. Στουραΐτου Αγγελική - Ελλάς, Δημότισσα
Αναπληρωματικά Μέλη
1. Στεργιούλας Ευθύμιος, Δημότης
2. Βρανάκης Κωνσταντίνος, Δημότης

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να ψηφίσει την υπόδειξη του Δημάρχου για τον ορισμό μελών του Δ.Σ. του Ν.Π.Ι.Δ.. Ο Πρόεδρος ανακοίνωσε μετά το πέρας της ψηφοφορίας ότι η υπόδειξη του Δημάρχου επικυρώνεται. Ακολούθως, ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να ψηφίσει την πρόταση των λοιπών Δημοτικών Παρατάξεων για τον ορισμό των μελών του Δ.Σ. του Ν.Π.Ι.Δ..
Ο Πρόεδρος ανακοίνωσε μετά το πέρας της ψηφοφορίας ότι η πρόταση των λοιπών Δημοτικών Παρατάξεων επικυρώνεται.

Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να εκλέξει τον Πολιτιστικό Σύλλογο που θα συμμετέχει στο Δ.Σ. του Ν.Π.Ι.Δ. Κατατέθηκαν οι κάτωθι υποψηφιότητες:
1. "Σύλλογος Φίλων Λαογραφικού Μουσείου Αίγινας", νομίμως εκπροσωπούμενου.
2. "Μορφωτικός Σύλλογος Αίγινας “Ο Καποδίστριας”", νομίμως εκπροσωπούμενου.

Ακολούθησε ψηφοφορία ως εξής: Ο «Σύλλογος Φίλων Λαογραφικού Μουσείου Αίγινας», νομίμως εκπροσωπούμενου, έλαβε τρεις (3) ψήφους και ο «Μορφωτικός Σύλλογος Αίγινας “Ο Καποδίστριας”», νομίμως εκπροσωπούμενου, έλαβε δώδεκα (12) ψήφους. Η Δημοτική Σύμβουλος κα Κουκούλη Μαρία, ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μαρμαρινός Παναγιώτης και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ηλίας Παναγιώτης ψήφισαν “παρών”. Κατά τα ανωτέρω, ο «Μορφωτικός Σύλλογος Αίγινας "Ο Καποδίστριας", νομίμως εκπροσωπούμενου, εκλέγεται ως τακτικό μέλος στο Δ.Σ της ΚΕΔΑ, καθώς συγκέντρωσε τις
περισσότερες ψήφους των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Τέλος, ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να εκλέξει τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. του Ν.Π.Ι.Δ.Κατατέθηκαν οι κάτωθι υποψηφιότητες:
1. Πανταβός Ευστράτιος
2. Κοντοβράκης Νεκτάριος
Ακολούθησε ψηφοφορία ως εξής: Ο κ. Πανταβός Ευστράτιος έλαβε επτά (7) ψήφους και ο κ. Κοντοβράκης Νεκτάριος έλαβε εννέα (9) ψήφους.

Η Δημοτική Σύμβουλος κα Κουκούλη Μαρία και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ηλίας Παναγιώτης ψήφισαν “παρών”. Ως εκ τούτου, για τη θέση του Αντιπροέδρου εκλέγεται ο κ. Κοντοβράκης Νεκτάριος, ο οποίος συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Fistiki - Ηλεκτρονικός Κατάλογος Αγορών

Καινούργια χαλιά για τον ενοριακό ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην Κυψέλη, προσέφερε η Π.Α.Ε. Ολυμπιακός και παρέδωσε η βουλευτής κ. Νόνη Δούνια.

 
Καινούργια χαλιά για τον ενοριακό ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην Κυψέλη, που προσέφερε η Π.Α.Ε. Ολυμπιακός και ο πρόεδρος της ομάδας κ. Βαγγέλης Μαρινάκης, παρέδωσε το πρωί της Κυριακής η βουλευτής κ. Νόνη Δούνια, που συνοδευόταν από τον διευθύνοντα σύμβουλο της Καραϊσκάκης Α.Ε. κ. Βασίλη Βασιλειάδη. Η προσφορά των νέων χαλιών έγινε μετά από συζήτηση του εφημέριου του ναού, πρωτοπρεσβύτερου, πατέρα Νεκτάριου Κουκούλη με την κυρία Δούνια, για τις ανάγκες που αντιμετωπίζει ο ναός, καθώς τα χαλιά της εκκλησίας ήταν πολύ παλιά, πλέον της εικοσαετίας.

Τα καινούργια χαλιά παρέλαβε ο εφημέριος του ναού πατέρας Νεκτάριος Κουκούλης, που ευχαρίστησε την ίδια, τον κ. Βαγγέλη Μαρινάκη και την ομάδα για την προσφορά τους. Παρόντες στην παραλαβή, ήταν ο πρόεδρος της Κοινότητας Κυψέλης κ. Μηνάς Γιαννούλης, μέλη του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου και ενορίτες, που χάρηκαν και ευχαρίστησαν την κ. Δούνια και τον κ. Βασιλιάδη για την προσφορά της Π.Α.Ε. Ολυμπιακός.
 
"Μετά από μία ωραία πρόταση που είχα από τον πατέρα, για να ενισχύσουμε τον ναό και να τον ζεστάνουμε με κάποια καινούργια χαλιά, εισηγήθηκα στην ΠΑΕ Ολυμπιακός και προσωπικά στον κ. Βαγγέλη Μαρινάκη. Έτσι η επιθυμία τους έγινε πραγματικότητα και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι σήμερα εδώ γι' αυτόν τον σκοπό και πραγματικά χαίρομαι που μπορώ να είμαι κομμάτι αυτής της προσφοράς", δήλωσε η βουλευτής κ. Νόνη Δούνια μιλώντας στο Aegina Portal.
 
Από την πλευρά του ο πατέρας Νεκτάριος Κουκούλης, που δήλωσε Ολυμπιακός είπε: "Εμείς σας ευχαριστούμε για την αγάπη, την καλοσύνη σας και την μεγάλη σας προσφορά. Να μεταφέρετε και τις ευχαριστίες μας στον κ. Μαρινάκη και σε όλη την ομάδα. Τους αγαπούμε, τους βλέπουμε από την τηλεόραση. Εμείς δεν μπορούμε να πάμε στα γήπεδα, τους παρακολουθούμε όμως γιατί από μικρό παιδί μου αρέσει αυτή η ομάδα και είμαι Ολυμπιακός. Ευχαριστούμε λοιπόν την αγάπη σας".
 
Στη συνέχεια αναφέρθηκε σε μία παλαιότερη προσφορά της ομάδας, αλλά και στην τωρινή λέγοντας: "Πρώτον μας δροσίσατε το καλοκαίρι με τους δύο ανεμιστήρες που μας φέρατε στην κατασκήνωση και δεύτερον τώρα με την αγάπη σας και την καλή σας καρδιά μας ζεσταίνετε. Μετά από είκοσι χρόνια, είκοσι χρόνια ακριβώς έχω εδώ στην διακονία του ναού, εμείς με τον οβολό του λαού όπως βλέπεται ανακαινίσαμε τον ναό, κάναμε τα κεραμίδια, κάναμε τους σοβάδες. Τώρα εσείς με την δικιά σας προσφορά και με το δικό σας ενδιαφέρον, μέσω του κυρίου Μαρινάκη, μας ζεσταίνεται με τα καινούργια χαλιά.
 
Να ευχηθώ μέσα από την καρδιά μου, οι ημέρες που έρχονται να γιορτάσουμε όλοι μαζί χαρούμενα και ευλογημένα Χριστούγεννα και να μεταφέρετε τις ευχές μας για ένα καλό μέλλον της ομάδος και όλης της πατρίδας", είπε ο πατέρας Νεκτάριος  ζητώντας από την κ. Δούνια να θυμούνται στην βουλή τις ανάγκες της Αίγινας, καθώς τα προβλήματα του νησιού είναι πολλά και αναφέρθηκε στα Καποδιστριακά Κτήρια και την Παλαιά Χώρα. "Πρέπει να το αγαπήσουμε αυτό το νησί, έχει δώσει πολλά, αλλά θέλει κι από εμάς πολλά", είπε ο πατέρας Νεκτάριος.

Ολοκληρώθηκε το 9ο Χριστουγεννιάτικο Cheap Photo Art στο Λαογραφικό Μουσείο.


Θετικής ήταν οι εντυπώσεις που άφησε το 9ο Χριστουγεννιάτικο Cheap Photo Ar, το οποίο πραγματοποιήθηκε φέτος στο Λαογραφικό Μουσείο 6-8 Δεκεμβρίου. Αυτή η δυνατότητα αύξησε τόσο την επισκεψημότητα, όσο και την προσφορά τροφίμων και άλλων ειδών για τις ανάγκες των οικογενειών που υποστηρίζει ο Σύλλογος Αίγινα Εθελοντής. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης ξεκίνησε και λαχειοφόρος αγορά, με δώρο ένα ποδήλατο, που διέθεσε σε πολύ χαμηλή τιμή ο κ. Δημήτρης Κατρίδης. Τα χρήματα και από τη λαχειοφόρο θα διατεθούν επίσης για τις ανάγκες του συλλόγου.

Στην έκθεση συμμετείχαν οι φωτογράφοι: Άρτεμις Λαβούτα , Δημήτρης Μοίρας, Θοδωρής Ρόδης, Βασίλης Αρτίκος, Γιώργος Τσίγκας, Γεωργία Μανιμανάκη, Σαλώμη Μελισσάρη, Βιβή Κορφιάτη, Ξανθή Γρυπαίου,Βιβή Κουτσούκου, Αννίτα Χαρτοφύλακα-Λεούση, Καλλιόπη Χαντζοπούλου, Γιώτα Στρωτού, Νίκος Πολέμης, Ασπασία Λεούση, Αλέξανδρος Κασσιμάκης, Ρούλα Μαρούδα, Γιώργος Γεωργουλόπουλος, Κωνσταντίνος Βατικιώτης, Νίκος Μούρτζης, Δημήτρης Δρίσας, Henri-Paul Coulon, Άρης Παύλος και Καλλιρρόη Μπέση.

Οι φωτογράφοι διέθεσαν δωρεάν τις εικόνες τους, ενώ το γραφείο "3η Διάσταση" προσέφερε πολύ χαμηλές τιμές για τις εκτυπώσεις.

Η συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Αίγινας.


Δημοσιεύθηκε σήμερα η απόφαση του δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά για τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Αίγινας. Ο αριθμός της απόφασης είναι 938/2019.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Δημοτική Επιτροπή Παιδείας του Δήμου Αίγινας από τους:
1. κ. Ζορμπά Ιωάννη, Δήμαρχο Αίγινας ως Πρόεδρο.
2. κ. Μπήτρο Γεώργιο, Δ/ντή του 2ου Γυμνασίου Αίγινας, τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον κ. Πούντο Ιωάννη, Δ/ντή ΓΕΛ Αίγινας, ως εκπροσώπους της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Πειραιά.
3. κ. Ντελή Αντώνιο, Δ/ντή 2ου Δημοτικού Σχολείου Αίγινας, τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον κ. Παπανικολάου Βασίλειο, Δ/ντή του Δημοτικού Σχολείου Μεσαγρού, ως εκπροσώπους της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Πειραιά.
4. κ. Οικονόμου Νικόλαο, Δ/ντή Γυμνασίου Μεσαγρού, τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον κ. Κουρκούνα Θωμά Εκπαιδευτικό του ΓΕΛ Αίγινας, ως εκπροσώπους της ΕΛΜΕ Πειραιά
5. κ. Κομηνιάδη Φωτεινή, Πρόεδρο Δ.Σ. Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων 2ου Δημοτικού Σχολείου Αίγινας, τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον κ. Δελαγραμμάτικα Αλέξη, ως εκπροσώπους του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων 2ου Δημοτικού Σχολείου Αίγινας.
6. κ. Μαρίνο Νικόλαο, Πρόεδρο Δ.Σ. Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων ΓΕΛ Αίγινας, τακτικό μέλος, με αναπληρωτή την κ. Μπουντοπούλου Αικατερίνη, ως εκπροσώπους του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων ΓΕΛ Αίγινας.
7. κ. Ρέππα Χρίστο, Εκπαιδευτικό 2ου Δημοτικού Σχολείου Αίγινας, τακτικό μέλος, με αναπληρωτή την κ. Λυκούρη Ευαγγελία, Εκπαιδευτικό Δημοτικού Σχολείου Κυψέλης, ως εκπροσώπους του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Νησιών Αργοσαρωνικού.
8. κ. Δρίτσα Νικόλαο, τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον κ. Χελιώτη Παναγιώτη ως εκπροσώπους της Ένωσης Επαγγελματικών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Αίγινας.
9. κ. Αλυφαντή Νικόλαο, τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον κ. Χαράλαμπο Κάππο ως εκπροσώπους του Αγροτικού Συλλόγου Αίγινας.

Η θητεία της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Αίγινας είναι διετής.

Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται ο υπάλληλος του Δήμου κ. Χατζής Ευάγγελος κλάδου ΔΕ1 Δ/κού με αναπληρωτή του τον υπάλληλο του Δήμου κ. Χατζή Μιχαήλ κλάδου ΠΕ1 Δ/κού.

Διαβάστε αναλυτικά την απόφαση εδώ.

Δημοσιεύθηκε το Γενικό Σχέδιο "Δάρδανος", για την αντιμετώπιση των συνεπειών, των πλημμυρικών φαινομένων. Ποιες είναι οι αρμοδιότητες και ποιοι οι ρόλοι του δήμου Αίγινας.

 
Δημοσιεύθηκε στις 6 Δεκεμβρίου, από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας - Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη η 1η έκδοση του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων με την ονομασία "Δάρδανος". Με το Γενικό Σχέδιο επιδιώκεται η άμεση και συντονισμένη απόκριση των εμπλεκόμενων φορέων σε Κεντρικό, Περιφερειακό και Τοπικό επίπεδο για την αποτελεσματική αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων και την άμεση διαχείριση των συνεπειών τους. Προϋπόθεση για την επίτευξη του σκοπού αυτού είναι η συνέργεια, η συνεργασία και η διαλειτουργικότητα των εμπλεκομένων Φορέων σε Κεντρικό, Περιφερειακό και Τοπικό επίπεδο.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Ο δήμος της Αίγινας, όπως και οι δήμοι όλης της χώρας, με βάση τα προβλεπόμενα στο γενικό σχέδιο καλούνται να ολοκληρώσουν τον σχεδιασμό αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και τον σχεδιασμό άμεσης - βραχείας διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων έως τέλος Ιανουαρίου 2020. Να σημειώσουμε ότι το σχέδιο καθορίζει τις δράσεις των δήμων βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, σε εναρμόνιση με τις δράσεις των λοιπών εμπλεκομένων φορέων. Σημαντικό είναι ότι οι οδηγίες σχεδίασης, καθορίζουν την ενιαία δομή και το περιεχόμενο των σχεδίων για όλους τους δήμους, για να διασφαλίσουν την εναρμόνιση των δήμων με το γενικό σχέδιο και τα σχέδια των Περιφερειών.
 
Είναι σημαντικό, ότι τα σχέδια του δήμου Αίγινας, όπως και των υπολοίπων δήμων της χώρας, μετά την έγκρισή τους από το Δημοτικό Συμβούλιο, θεωρούνται άμεσα εκτελεστά, χωρίς να χρειάζεται έγκριση από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, δεδομένου ότι το Γενικό Σχέδιο έχει τύχει της εγκρίσεως του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.΄
 
Το σχέδιο αποτελείται από 170 σελίδες. Στο μέρος V του σχεδίου, περιέχονται οι ρόλοι, οι αρμοδιότητες και οι κύριες δράσεις των δήμων.
 
Όπως σημειώνεται στο Γενικό Σχέδιο τα προληπτικά έργα των Δήμων που συμβάλλουν στην μείωση του κινδύνου εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων δεν αποτελούν αντικείμενό του. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στην παράγραφο 5.1 αναφέρονται τα προληπτικά έργα των Δήμων που συμβάλλουν στην μείωση του κινδύνου εκδήλωσης , πλημμυρικών φαινομένων ενώ στην παράγραφο 5.2 Προπαρασκευαστικές δράσεις των Δήμων. Διαβάζοντας την συγκεκριμένη παράγραφο θα διαπιστώσουμε ότι ο δήμος Αίγινας δεν έχει εκπονήσει σύνταξη Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων του Δήμου, αλλά ούτε και άλλα παρόμοια σχέδια.
 
Σε άλλο σημείο της παραγράφου αναφέρεται η Διενέργεια ασκήσεων Πολιτικής Προστασίας για την εκπαίδευση του προσωπικού και την αξιολόγηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας των υπηρεσιών του Δήμου για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της ΓΓΠΠ. Αν και έχουν γίνει προτάσεις κατά καιρούς τέτοιες ασκήσεις δεν έχουν υλοποιηθεί από τον δήμο Αίγινας.
 
Ενημέρωση του κοινού για τη λήψη μέτρων πρόληψης και αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.
 
Και βέβαια υπάρχουν και πιο τεχνικά ζητήματα όπως η εκ των προτέρων προσδιορισμός χώρων προσωρινής εναπόθεσης φερτών υλικών και μπαζών που ενδέχεται να προκύψουν από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων σε χώρους αρμοδιότητας των Δήμων.
 
Στην ενότητα 5.3 η προπαρασκευαστική σύγκληση Συντονιστικών Τοπικών Οργάνων των Δήμων (Σ.Τ.Ο.) για την ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων. Στην παράγραφο  5.4 οι δράσεις αυξημένης ετοιμότητας των Δήμων για τις περιοχές που προβλέπεται από την ΕΜΥ η εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων (ισχυρές βροχοπτώσεις – καταιγίδες) στην παράγραφο 5.4 Δράσεις αυξημένης ετοιμότητας των Δήμων για τις περιοχές που προβλέπεται από την ΕΜΥ η εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων (ισχυρές βροχοπτώσεις – καταιγίδες).
 
Σε αρκετά σημεία του σχεδίου αναφέρεται η ενεργοποίηση ή η σύναψη μνημονίων συνεργασίας με ιδιωτικούς φορείς, όταν δεν υπάρχουν οι απαιτούμενοι πόροι.
 
Σε γενικές γραμμές, εκτός από τα όσα προβλέπονται και έχουν ως σκοπό την εναρμόνιση των δράσεων και με άλλους φορείς και διευθύνσεις του κράτους, ο δήμος Αίγινας και τα αρμόδια όργανά του, μπορούν διαβάζοντας προσεκτικά το σχέδιο να κατανοήσουν αρχικά τις ελλείψεις που υπάρχουν στον σχεδιασμό και να προχωρήσει σε σχέδια συνεργασιών, εμπλέκοντας εθελοντικών ομάδων κτλ ώστε το σχέδιο να μπορεί να  λειτουργήσει για την αντιμετώπιση των κινδύνων ενός πλημμυρικού φαινομένου.
 
Να επαναλάβουμε ότι το σχέδιο δεν αφορά τα προληπτικά έργα του δήμου, που θα συνέβαλλαν στην μείωση του κινδύνου πλημμυρικών φαινομένων. Αναλυτικά, τα προληπτικά έργα των Δήμων που συμβάλλουν στην μείωση του κινδύνου εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων αναφέρονται αναλυτικά στα 7187/7-10-2019 και 7767/30-10- 2019 έγγραφα της Δ/νσης Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της ΓΓΠΠ. Οι αιρετοί του δήμου Αίγινας θα πρέπει να τα μελετήσουν, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν υπάρχουν κενά στην πρόληψη. Τέλος, να σημειώσουμε ότι παράλληλα έχει δημοσιευθεί και το πρόγραμμα "Ιόλαος", το οποίο αφορά στην αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών θα παρουσιάσουμε τις επόμενες ημέρες.

Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά το σχέδιο εδώ.

Μικρές Αγγελίες

Με λαμπρότητα ο εορτασμός του Αποστόλου Κρίσπου στους Αγίους.

Με λαμπρότητα τελέσθηκε σήμερα το πρωί, η Αρχιερατική... διαβάστε περισσότερα