Θετική η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για το μίσθωμα στο ισόγειο κατάστημα επί της Λ. Δημοκρατίας. 42.000 ευρώ το κόστος της επισκευής.


Το ζήτημα της μεταφοράς υπηρεσιών του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου στο ισόγειο κατάστημα που βρίσκεται στην παραλία, επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας 31, είναι μία απόφαση η οποία έχει καθυστερήσει αρκετά στην υλοποίησή της. Μπορείτε να δείτε το σχετικό δημοσίευα του Aegina Portal τον Οκτώβριο του 2020.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Είναι χαρακτηριστικό ότι η εισήγηση του Λιμενικού Ταμείου και η θετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έγινε σε συνεδρίαση της 24ης Ιουνίου 2020. Το Δημοτικό Συμβούλιο είχε εγκρίνει ομόφωνα την απευθείας εκμίσθωση (χωρίς δημοπρασία) του ισογείου ακινήτου του Δήμου, για την κάλυψη των αναγκών του.

Η εκμίσθωση αυτή, αναφέρεται στη απόφαση, κρίνεται επωφελής για τον Δήμο και το κοινωνικό σύνολο καθώς το εν λόγω ακίνητο του Δήμου παραμένει ανεκμετάλλευτο για αρκετό διάστημα και η χρήση του από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας θα εξυπηρετήσει μεγάλο αριθμό ατόμων που δεν έχει τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να προσεγγίσει με άνεση και ασφάλεια τις υπηρεσίες του, δεδομένου ότι αυτές στεγάζονται στον πρώτο όροφο κτηρίου που χρήζει επισκευής.
 
Επιπλέον, η διαρρύθμιση του υπάρχοντος χώρου της εισόδου του κτηρίου του Λιμενικού Ταμείου ως έχει σήμερα δεν επιτρέπει την εγκατάσταση αναβατορίου για την ομαλή πρόσβαση των ηλικιωμένων και των ατόμων με ειδικές ανάγκες σε αυτό. Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης έως το τέλος της τρέχουσας δημοτικής περιόδου (31-12-2023) ανέφερε η απόφαση.
 
Στις 23 Νοεμβρίου 2021 το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, που έγινε δια περιφοράς, λαμβάνοντας μεταξύ άλλων υπόψιν του την Τεχνική Έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Αίγινας με αρ. πρωτ. 14956/19-10-2021 με τίτλο Επισκευή χώρου γραφείων Ισόγειου Ορόφου και την την υπ’ αρ. 1/2021 (η επιτροπή συγκροτήθηκε στην συνεδρίαση της 10ης Νοεμβρίου 2021) απόφαση της Επιτροπής εκτίμησης για εκποίηση ή εκμίσθωση ή αγορά κινητών και ακινήτων πραγμάτων του Δήμου Αίγινας, αποφάσισε ομόφωνα ότι:
  • Αποδέχεται το μίσθωμα του ισόγειου ακινήτου του Δήμου Αίγινας εμβαδού 70,55 τ.μ. που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας 31 στην πόλη της Αίγινας, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 700,00€ μηνιαίως αναπροσαρμοζόμενο κατ’ έτος σύμφωνα με τον Ετήσιο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή.
  • Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας θα αναλάβει εξ ολοκλήρου την υποχρέωση της κάλυψης της δαπάνης των εργασιών που απαιτούνται για την επισκευή και την συντήρηση του ακινήτου. Οι εργασίες αυτές περιγράφονται αναλυτικά στην με αριθμό πρωτοκόλλου 14956/19-10-2021 Τεχνική Έκθεση που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αίγινας και ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 34.130 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
  • Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας δεν θα αιτηθεί τον συμψηφισμό της δαπάνης επισκευής και συντήρησης του ακινήτου με τα μισθώματα.
Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε στις 3 Δεκεμβρίου 2021, στα θέματα της ημερήσιας διάταξης περιλαμβάνονταν η έγκρισης της υπ’ αριθμ. 1/2021 απόφασης της Επιτροπής Εκτίμησης για Εκποίηση ή Εκμίσθωση ή Αγορά κινητών και ακινήτων πραγμάτων του Δήμου (ΑΔΑ: 6ΕΦ4Ω68-6ΓΖ) για τον καθορισμό μισθώματος του ισογείου ακινήτου του Δήμου Αίγινας (ΑΔΑ: 6ΩΘΨΩ68-ΒΕΙ) που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας 31 στην πόλη της Αίγινας.
 
Ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου κ. Στέλιος Θεριανός ανάφερε ότι το ισόγειο αυτό κατάστημα παρουσιάζει πολλά προβλήματα και ότι ο ίδιος επιθυμεί την όσο το δυνατόν πιο σύντομη αποκατάστασή του προκειμένου να μεταφερθούν εκεί οι υπηρεσίες που στεγάζονται στον όροφο, ώστε να ακολουθήσει η επισκευή και των άλλων ορόφων.
 
Σχετικά με την εισήγηση, μετά από πρόταση του κ. Παναγιώτη Κουκούλη και συζήτηση μεταξύ των Δημοτικών Συμβούλων επαναδιατυπώθηκε η πρόταση: "Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας δεν θα αιτηθεί τον συμψηφισμό της δαπάνης επισκευής και συντήρησης του ακινήτου με τα μισθώματα", ως ακολούθως: "Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας λαμβάνοντας υπόψιν και την δαπάνη αυτή και για συμψηφισμό της, καθορίζει το μίσθωμα των 700 ευρώ μηνιαίως" (διατηρούμε μία επιφύλαξη για την ακρίβεια της επαναδιατύπωσης της πρότασης, καθώς μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει καθαρογραφεί η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου).
 
Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Φίλιππος Τζίτζης ψήφισε "όχι", ζητώντας το μίσθωμα να ανέλθει στα 900 ευρώ.

You Γιούλα Κότση - Ηλεκτρονικός Κατάλογος Αγορών

BSB παλτό μπουκλέ

Ένδυση - Υπόδηση

Tamaris μποτάκια καφέ

Ένδυση - Υπόδηση

Axel σακίδιο πλάτης

Ένδυση - Υπόδηση

94 είναι και αυτή την εβδομάδα τα ενεργά κρούσματα Covid-19 στην Αίγινα. Τι αναφέρει η ανακοίνωση του Δήμου για την εβδομάδα 29 Νοεμβρίου έως 5 Δεκεμβρίου 2021.


94 και αυτή την εβδομάδα τα ενεργά κρούσματα στην Αίγινα, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε πριν από λίγο το Γραφείο Δημάρχου του Δήμου Αίγινας, για την περίοδο από 29 Νοεμβρίου έως 5 Δεκεμβρίου 2021.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Η ανακοίνωση του Δήμου αναφέρει τα ακόλουθα:

"Σύμφωνα με την εβδομαδιαία ενημέρωση ενεργών κρουσμάτων Covid – 19 που λάβαμε από τον Εθνικό Μηχανισμό Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, στην Γεωγραφική αρμοδιότητα του Δήμου Αίγινας για την εβδομάδα από τις 29 Νοεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου 2021 αναφέρονται 94 ενεργά κρούσματα Covid - 19, εκ των οποίων το 1 νοσηλεύεται και τα 93 έχουν τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό.

Καλούμε τους νοσούντες να επιδείξουν την ατομική τους ευθύνη, να τηρούν ευλαβικά την καραντίνα τους και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των ιατρών τους.

Καλούμε τους πολίτες να εξακολουθήσουν να διαφυλάττουν την υγεία τους ως το πολυτιμότερο αγαθό, να φορούν την προστατευτική τους μάσκα, να κρατούν αποστάσεις, να απολυμαίνουν τακτικά τα χέρια τους και να αερίζουν τους κλειστούς χώρους που χρησιμοποιούνται προς κοινή χρήση.

Εξακολουθεί η ισχυρή σύσταση της Επιτροπής Υγείας του Δήμου Αίγινας για τον εμβολιασμό όσων δεν τον έχουν πραγματοποιήσει ακόμα".

Λόγω της απεργίας της ΠΝΟ τα προγραμματισμένα ραντεβού με τον παιδίατρο στο Κέντρο Υγείας Αίγινας, μεταφέρονται στις 17 και 18 Ιανουαρίου 2022!

 
Είναι αδιανόητο, αλλά συνέβη κι αυτό! Μετά από ένα τόσο μεγάλο διάστημα που το Κέντρο Υγείας Αίγινας, στερείται τη βασική ειδικότητα του παιδιάτρου σε μόνιμη βάση και οι γονείς αναγκάζονται να περιμένουν πότε θα ανακοινωθεί μία προγραμματισμένη επίσκεψη της συγκεκριμένης ειδικότητας, στην καλύτερη περίπτωση για 4-5 φορές τον μήνα, το Κέντρο Υγείας Αίγινας με σημερινή ανακοίνωσή του ενημερώνει τους γονείς, ότι εξαιτίας της προγραμματισμένης 48ωρης απεργίας της ΠΝΟ, τα ραντεβού μεταφέρονται για 17 και 18 Ιανουαρίου 2022!  Δηλαδή οι γονείς θα πρέπει να περιμένουν ακόμη σαράντα ημέρες για να εξεταστούν τα παιδιά τους!

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Πρόκειται για ένα πρόβλημα που λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών και της χειμερινής περιόδου, δημιουργεί μεγάλη αναστάτωση και ανασφάλεια στους γονείς του νησιού.
 
Σημειώνουμε παρεμπιπτόντως, ότι ανακοίνωση για την επίσκεψη του παιδιάτρου τόσο τον Νοέμβριο 2021, όσο και τον Δεκέμβριο του 2021 δεν έχουμε λάβει στο Aegina Portal και δεν μπορούμε να εντοπίσουμε τις συγκεκριμένες δημοσιεύσεις στο αρχείο μας.  Η τελευταία ανακοίνωση για την επίσκεψη παιδιάτρου που έχουμε λάβει από το Κέντρο Υγείας αφορούσε τις επισκέψεις του παιδιάτρου τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο του 2021.
 
Οι αρμόδιοι θα πρέπει να αγωνιστούν, εξαντλώντας κάθε διαθέσιμο μέσο προκειμένου να διαφυλάξουν την υγειά των παιδιών του νησιού, εξασφαλίζοντας έναν μόνιμο παιδίατρο στο Κέντρο Υγείας Αίγινας. Δεν τιμά κανέναν να λέει "ελάτε σαράντα ημέρες μετά" και μάλιστα όταν πρόκειται για την υγεία των παιδιών. Κανένα έργο όσο μεγάλο και αν είναι δεν μπορεί να υποκαταστήσει την αίσθηση της ασφάλειας και της σιγουριάς που πρέπει να νιώθει ένας γονιός για τα παιδιά του.

Άλλωστε κανένας δεν γνωρίζει πότε θα αρρωστήσει ένα παιδί, οι επισκέψεις των παιδιάτρων θα έπρεπε να είναι επικουρικές και όχι να υποκαταστήσουν την αναγκαιότητα της μόνιμης θέσης που παιδιάτρου. Δυστυχώς, φαίνεται ότι ακόμη κι αυτές οι επισκέψεις γίνονται ζητούμενο πια.
 
Και βέβαια υπεύθυνοι δεν είναι ούτε οι ιατροί, ούτε το νοσηλευτικό προσωπικό, ούτε οι εργαζόμενοι του Κέντρου Υγείας, που δίνουν καθημερινά τις δικές τους μάχες και έχουν αποδείξει ότι μπορούν να στέκονται όρθιοι ακόμη και στα πολύ δύσκολα.
 
Ακολουθεί η ανακοίνωση του Κέντρου Υγείας Αίγινας:
 
"Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι η προγραμματισμένη επίσκεψη του παιδιάτρου για το μήνα Δεκέμβριο δεν θα πραγματοποιηθεί εξαιτίας της προγραμματισμένης 48ωρης απεργίας της ΠΝΟ. Τα ραντεβού μεταφέρονται για 17 και 18 Ιανουαρίου 2022. Για διευκρινήσεις παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του Κ.Υ. Αίγινας".

Ενημέρωση από το Γραφείο Δημάρχου για τις συνεχείς αυξομειώσεις της τάσης του ηλεκτρικού ρεύματος.


Ανακοίνωση σχετικά με τις αυξομειώσεις της τάσης του ηλεκτρικού ρεύματος εξέδωσε στις 9 σήμερα το βράδυ το Γραφείο Δημάρχου. Η ανακοίνωση αναφέρει ότι: "Μετά από ειδοποιήσεις πολιτών με αναφορά τις συνεχείς αυξομειώσεις της τάσης ηλεκτρικής ενέργειας, επικοινωνήσαμε με την αρμόδια υπηρεσία βλαβών της ΔΕΔΔΗΕ στην Αίγινα.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Η γραμμή ηλεκτροδότησης από το σημείο λήψης (εννιάστηλο Σαρπά Πέρδικας) που ρευματοδοτεί τις περιοχές της Ανατολικής και βόρειας πλευράς του νησιού, παρουσιάζει βυθίσεις στην τάση του ρεύματος χωρίς να έχει εντοπιστεί η αιτία παρά τις καθημερινές αναζητήσεις των τεχνικών συνεργείων με χερσαίο και εναέριο τρόπο.

Οι προσπάθειες για τον εντοπισμό του φαινομένου θα συνεχιστούν από τα τεχνικά συνεργεία της ΔΕΔΔΗΕ, παρότι μετά από επιθεωρήσεις πιθανολογείται ότι οι αυξομειώσεις να οφείλονται στην γραμμή μεταφοράς των Μεθάνων που ηλεκτροδοτείται η Αίγινα και το Αγκίστρι.

Προτείνεται οι κάτοικοι των περιοχών Πόρτες, Λαζάρηδες, Ανιτσέου, Κύλινδρας, Βλυχάδα, Άλωνες, Αγία Μαρίνα, Μεσαγρός, Βαγία, Άγιοι, Σουβάλα, Βαθύ να είναι ιδιαίτερα προσεχτικοί στην χρήση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών προς αποφυγή βλάβης. Για ότι νεότερο πληροφορηθούμε από την ΔΕΔΔΗΕ θα σας ενημερώσουμε άμεσα".

Η λιτάνευση της εικόνας και των Τιμίων Λειψάνων, από τον ενοριακό ναό του Αγίου Νικολάου στην παραλία της Αίγινας.


Με τη συμμετοχή των ενοριτών και του κλήρου τελέστηκε σήμερα το πρωί μετά την Θεία Λειτουργία, η λιτανεία της εικόνας και των Τιμίων Λειψάνων, από τον ενοριακό ναό του Αγίου Νικολάου που σήμερα πανηγυρίζει.

Η διαδρομή της λατρευτικής πομπής περιελάμβανε, όπως κάθε χρόνο, τη δέηση στο εκκλησάκι της Παναγίας της Μυρτιδιώτισσας. Στην παραλία του νησιού ακολούθησε δέηση με κατεύθυνση προς τον ανοιχτό ορίζοντα της θάλασσας. Στην λατρευτική πομπή συμμετείχαν μαθητές, εκπαιδευτικός, η διευθύντρια του 2ου Δημοτικού Σχολείου Αίγινας κ. Γεωργοπούλου και κάτοικοι του νησιού.

Με ανακοίνωσή του ο Σύνδεσμος Συνταξιούχων Ναυτικών Αίγινας εύχεται: "Χρόνια πολλά, καλά ταξίδια και ήρεμες θάλασσες σε όλους τους ναυτικούς και ο Άγιος Νικόλαος στην πλώρη τους".

Τα αποτελέσματα των εκλογών του ΚΙΝΑΛ στην Αίγινα. Στην εκλογική διαδικασία συμμετείχαν 205 ψηφοφόροι. Πρωτιά Λοβέρδου με 44,9%.


Ολοκληρώθηκε και στην Αίγινα χθες το βράδυ ο πρώτος γύρος της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη νέου προέδρου του Κινήματος Αλλαγής. Στην Αίγινα ο Ανδρέας Λοβέρδος συγκέντρωσε τους περισσότερους ψήφους.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Οι κάλπες άνοιξαν στις 7 το πρωί και έκλεισαν στις 8 το βράδυ, μετά από την παράταση μίας ώρας. Το εκλογικό κέντρο λειτούργησε στην αίθουσα "Παύλος Ανδρεόπουλος" του Δημοτικού Σταδίου Αίγινας και η διαδικασία εξελίχθηκε χωρίς προβλήματα. 

Στην εκλογική διαδικασία έλαβαν μέρος 205  ψηφοφόροι. Τα έγκυρα ψηφοδέλτια ήταν 205, εκ των οποίων:

Ανδρέας Λοβέρδος 92 ψήφοι και ποσοστό 44,9%

Νίκος Ανδρουλάκης 56 ψήφοι και ποσοστό 27,3%

Γιώργος Παπανδρέου 39 ψήφοι και ποσοστό 19,0%

Παύλος Γερουλάνος 9 ψήφοι και ποσοστό 4,4%

Παύλος Χρηστίδης 8 ψήφοι και ποσοστό 3,9%

Χάρης Καστανίδης 1 ψήφος και ποσοστό  0,5%


Επιμέλεια πίνακα αποτελεσμάτων: Σαράντης Ευσταθόπουλος.

Α.Ε. Περάματος - Α.Ε. Σαρωνικός 0-6. Για την 10η αγωνιστική της Α' Πειραιά.


Γράφει ο Σταύρος Ρωπαΐτης.
Χωρίς να συναντήσει την παραμικρή δυσκολία, η Α.Ε. Σαρωνικός επικράτησε με το ευρύ 6-0 της Α.Ε. Περάματος εκτός έδρας, επιστρέφοντας έτσι στα νικηφόρα αποτελέσματα.

Από το Podcasting Feed της αθλητικής εκπομπής Offside στο ραδιόφωνο του Aegina Portal
Η αναμέτρηση της 10ης αγωνιστικής της Α' κατηγορίας του Πειραιά που διεξήχθη στο γήπεδο του Περάματος είχε μοναδική πρωταγωνίστρια την Α.Ε. Σαρωνικός, η οποία προηγήθηκε με 3-0 στο ημίχρονο, ενώ άλλα τρία τέρματα σημείωσε στην επανάληψη. Από την άλλη, η αδύναμη φέτος Α.Ε. Περάματος η οποία ουσιαστικά δεν απείλησε ιδιαίτερα, γνώρισε την 7η ήττα της στο πρωτάθλημα (2 νίκες, 1 ισοπαλία). Στα αγωνιστικά, οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ μόλις στο 5ο λεπτό με τον Μαχμουτάϊ, ενώ στο 11ο λεπτό ο Μιστάκου σημείωσε το 0-2 μετά από ασίστ του Μαχμουτάϊ.

Στο 35' ο Μιστάκου και πάλι πέτυχε το 3-0 μετά από πάσα του Στακάϊ, σκορ με το οποίο έκλεισε το α' ημίχρονο. Στην επανάληψη η ομάδα του Θανάση Μπακόμητρου συνέχισε στον ίδιο ρυθμό, με τους γηπεδούχους να εμφανίζονται αρκετά αδύναμοι στο παιχνίδι τους. Με την συμπλήρωση μιας ώρας παιχνιδιού ο Μητρόπουλος με πλασέ από το ύψος το πέναλτι ανέβασε τον δείκτη του σκορ σε 4-0, με τον Γκοτσούλια στο 70ο λεπτό να σημειώνει το 5-0. Το τελικό αποτέλεσμα διαμόρφωσε και πάλι ο Μητρόπουλος στο 81ο λεπτό, με πλασέ.

Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στο γήπεδο του Περάματος, με τον Θανάση Μπακόμητρο να μένει ευχαριστημένος από την διάθεση των ποδοσφαιριστών του.

"Σίγουρα με ικανοποιεί το αποτέλεσμα αλλά και η γενική εικόνα των ποδοσφαιριστών. Ο αντίπαλος εμφανίστηκε πραγματικά πολύ αδύναμος και εμείς πιο συγκεντρωμένοι και σαφώς πιο αποφασισμένοι από άλλα παιχνίδια", δήλωσε στο Aegina Portal.

Για την ιστορική Α.Ε. Περάματος αξίζει να αναφερθεί ότι στα μέσα του Ιουλίου είχε αποφασιστεί και μάλιστα είχε ανακοινωθεί από την διοίκηση να μη κατέβει στο τρέχον πρωτάθλημα, λόγω πολλών προβλημάτων.

Τελικά, λίγες μέρες αργότερα έγιναν κάποιες ενέργειες, η ομάδα πήρε πήρε πίσω την απόφασή της, και μάλιστα απορρόφησε τον γειτονικό Ολυμπιακό Περάματος και συμμετέχει κανονικά στο πρωτάθλημα της Α' Κατηγορίας.

Διαιτητής ήταν ο Ζέστας με βοηθούς τους Ευαγγελίδη και Μπεσίρη. Την επόμενη αγωνιστική η Α.Ε. Σαρωνικός υποδέχεται τον Ατρόμητο Κερατσινίου.

Α.Ε. Σαρωνικός: Μπακόμητρος Κ, Χρυσοχόος (65' Μαρμαρινός Κ.), Σαμπάνι, Μελάς, Γκαρής (55' Αγγελάκης), Καλικαντής, Φεϊζούλα (55' Τσελάϊ), Στακάϊ, Μαχμουτάϊ (55' Γκοτσούλιας), Μητρόπουλος, Μιστάκου (65' Κάτσας).

Στα άλλα αποτελέσματα του ομίλου: Αετός Κορυδαλλού-Ατρόμητος Κερατσινίου 2-1, Ίκαρος Καλλιθέας-Χαλκηδόνα 1-5, Μοσχάτο-Φίλαθλοι 5-0 και Α.Ε. Μαύρος Αετός/Ολυμπιάδα-Ερμής Κορυδαλλού 3-0. Ο αγώνας ανάμεσα στην Δραπετσώνα και την Ελλάς Ποντίων αναβλήθηκε, καθώς η ομάδα της Δραπετσώνας αποχώρησε από το πρωτάθλημα.

Μικρές Αγγελίες

Θετική η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για το μίσθωμα στο ισόγειο κατάστημα επί της Λ. Δημοκρατίας. 42.000 ευρώ το κόστος της επισκευής.


Το ζήτημα της μεταφοράς υπηρεσιών του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου στο ισόγειο κατάστημα που βρίσκεται στην παραλία, επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας 31, είναι μία απόφαση η οποία έχει καθυστερήσει αρκετά στην υλοποίησή της. Μπορείτε να δείτε το σχετικό δημοσίευα του Aegina Portal τον Οκτώβριο του 2020.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Είναι χαρακτηριστικό ότι η εισήγηση του Λιμενικού Ταμείου και η θετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έγινε σε συνεδρίαση της 24ης Ιουνίου 2020. Το Δημοτικό Συμβούλιο είχε εγκρίνει ομόφωνα την απευθείας εκμίσθωση (χωρίς δημοπρασία) του ισογείου ακινήτου του Δήμου, για την κάλυψη των αναγκών του.

Η εκμίσθωση αυτή, αναφέρεται στη απόφαση, κρίνεται επωφελής για τον Δήμο και το κοινωνικό σύνολο καθώς το εν λόγω ακίνητο του Δήμου παραμένει ανεκμετάλλευτο για αρκετό διάστημα και η χρήση του από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας θα εξυπηρετήσει μεγάλο αριθμό ατόμων που δεν έχει τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να προσεγγίσει με άνεση και ασφάλεια τις υπηρεσίες του, δεδομένου ότι αυτές στεγάζονται στον πρώτο όροφο κτηρίου που χρήζει επισκευής.
 
Επιπλέον, η διαρρύθμιση του υπάρχοντος χώρου της εισόδου του κτηρίου του Λιμενικού Ταμείου ως έχει σήμερα δεν επιτρέπει την εγκατάσταση αναβατορίου για την ομαλή πρόσβαση των ηλικιωμένων και των ατόμων με ειδικές ανάγκες σε αυτό. Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης έως το τέλος της τρέχουσας δημοτικής περιόδου (31-12-2023) ανέφερε η απόφαση.
 
Στις 23 Νοεμβρίου 2021 το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, που έγινε δια περιφοράς, λαμβάνοντας μεταξύ άλλων υπόψιν του την Τεχνική Έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Αίγινας με αρ. πρωτ. 14956/19-10-2021 με τίτλο Επισκευή χώρου γραφείων Ισόγειου Ορόφου και την την υπ’ αρ. 1/2021 (η επιτροπή συγκροτήθηκε στην συνεδρίαση της 10ης Νοεμβρίου 2021) απόφαση της Επιτροπής εκτίμησης για εκποίηση ή εκμίσθωση ή αγορά κινητών και ακινήτων πραγμάτων του Δήμου Αίγινας, αποφάσισε ομόφωνα ότι:
  • Αποδέχεται το μίσθωμα του ισόγειου ακινήτου του Δήμου Αίγινας εμβαδού 70,55 τ.μ. που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας 31 στην πόλη της Αίγινας, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 700,00€ μηνιαίως αναπροσαρμοζόμενο κατ’ έτος σύμφωνα με τον Ετήσιο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή.
  • Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας θα αναλάβει εξ ολοκλήρου την υποχρέωση της κάλυψης της δαπάνης των εργασιών που απαιτούνται για την επισκευή και την συντήρηση του ακινήτου. Οι εργασίες αυτές περιγράφονται αναλυτικά στην με αριθμό πρωτοκόλλου 14956/19-10-2021 Τεχνική Έκθεση που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αίγινας και ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 34.130 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
  • Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας δεν θα αιτηθεί τον συμψηφισμό της δαπάνης επισκευής και συντήρησης του ακινήτου με τα μισθώματα.
Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε στις 3 Δεκεμβρίου 2021, στα θέματα της ημερήσιας διάταξης περιλαμβάνονταν η έγκρισης της υπ’ αριθμ. 1/2021 απόφασης της Επιτροπής Εκτίμησης για Εκποίηση ή Εκμίσθωση ή Αγορά κινητών και ακινήτων πραγμάτων του Δήμου (ΑΔΑ: 6ΕΦ4Ω68-6ΓΖ) για τον καθορισμό μισθώματος του ισογείου ακινήτου του Δήμου Αίγινας (ΑΔΑ: 6ΩΘΨΩ68-ΒΕΙ) που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας 31 στην πόλη της Αίγινας.
 
Ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου κ. Στέλιος Θεριανός ανάφερε ότι το ισόγειο αυτό κατάστημα παρουσιάζει πολλά προβλήματα και ότι ο ίδιος επιθυμεί την όσο το δυνατόν πιο σύντομη αποκατάστασή του προκειμένου να μεταφερθούν εκεί οι υπηρεσίες που στεγάζονται στον όροφο, ώστε να ακολουθήσει η επισκευή και των άλλων ορόφων.
 
Σχετικά με την εισήγηση, μετά από πρόταση του κ. Παναγιώτη Κουκούλη και συζήτηση μεταξύ των Δημοτικών Συμβούλων επαναδιατυπώθηκε η πρόταση: "Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας δεν θα αιτηθεί τον συμψηφισμό της δαπάνης επισκευής και συντήρησης του ακινήτου με τα μισθώματα", ως ακολούθως: "Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας λαμβάνοντας υπόψιν και την δαπάνη αυτή και για συμψηφισμό της, καθορίζει το μίσθωμα των 700 ευρώ μηνιαίως" (διατηρούμε μία επιφύλαξη για την ακρίβεια της επαναδιατύπωσης της πρότασης, καθώς μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει καθαρογραφεί η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου).
 
Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Φίλιππος Τζίτζης ψήφισε "όχι", ζητώντας το μίσθωμα να ανέλθει στα 900 ευρώ.

You Γιούλα Κότση - Ηλεκτρονικός Κατάλογος Αγορών

BSB παλτό μπουκλέ

Ένδυση - Υπόδηση

Tamaris μποτάκια καφέ

Ένδυση - Υπόδηση

Axel σακίδιο πλάτης

Ένδυση - Υπόδηση

94 είναι και αυτή την εβδομάδα τα ενεργά κρούσματα Covid-19 στην Αίγινα. Τι αναφέρει η ανακοίνωση του Δήμου για την εβδομάδα 29 Νοεμβρίου έως 5 Δεκεμβρίου 2021.


94 και αυτή την εβδομάδα τα ενεργά κρούσματα στην Αίγινα, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε πριν από λίγο το Γραφείο Δημάρχου του Δήμου Αίγινας, για την περίοδο από 29 Νοεμβρίου έως 5 Δεκεμβρίου 2021.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Η ανακοίνωση του Δήμου αναφέρει τα ακόλουθα:

"Σύμφωνα με την εβδομαδιαία ενημέρωση ενεργών κρουσμάτων Covid – 19 που λάβαμε από τον Εθνικό Μηχανισμό Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, στην Γεωγραφική αρμοδιότητα του Δήμου Αίγινας για την εβδομάδα από τις 29 Νοεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου 2021 αναφέρονται 94 ενεργά κρούσματα Covid - 19, εκ των οποίων το 1 νοσηλεύεται και τα 93 έχουν τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό.

Καλούμε τους νοσούντες να επιδείξουν την ατομική τους ευθύνη, να τηρούν ευλαβικά την καραντίνα τους και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των ιατρών τους.

Καλούμε τους πολίτες να εξακολουθήσουν να διαφυλάττουν την υγεία τους ως το πολυτιμότερο αγαθό, να φορούν την προστατευτική τους μάσκα, να κρατούν αποστάσεις, να απολυμαίνουν τακτικά τα χέρια τους και να αερίζουν τους κλειστούς χώρους που χρησιμοποιούνται προς κοινή χρήση.

Εξακολουθεί η ισχυρή σύσταση της Επιτροπής Υγείας του Δήμου Αίγινας για τον εμβολιασμό όσων δεν τον έχουν πραγματοποιήσει ακόμα".

Λόγω της απεργίας της ΠΝΟ τα προγραμματισμένα ραντεβού με τον παιδίατρο στο Κέντρο Υγείας Αίγινας, μεταφέρονται στις 17 και 18 Ιανουαρίου 2022!

 
Είναι αδιανόητο, αλλά συνέβη κι αυτό! Μετά από ένα τόσο μεγάλο διάστημα που το Κέντρο Υγείας Αίγινας, στερείται τη βασική ειδικότητα του παιδιάτρου σε μόνιμη βάση και οι γονείς αναγκάζονται να περιμένουν πότε θα ανακοινωθεί μία προγραμματισμένη επίσκεψη της συγκεκριμένης ειδικότητας, στην καλύτερη περίπτωση για 4-5 φορές τον μήνα, το Κέντρο Υγείας Αίγινας με σημερινή ανακοίνωσή του ενημερώνει τους γονείς, ότι εξαιτίας της προγραμματισμένης 48ωρης απεργίας της ΠΝΟ, τα ραντεβού μεταφέρονται για 17 και 18 Ιανουαρίου 2022!  Δηλαδή οι γονείς θα πρέπει να περιμένουν ακόμη σαράντα ημέρες για να εξεταστούν τα παιδιά τους!

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Πρόκειται για ένα πρόβλημα που λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών και της χειμερινής περιόδου, δημιουργεί μεγάλη αναστάτωση και ανασφάλεια στους γονείς του νησιού.
 
Σημειώνουμε παρεμπιπτόντως, ότι ανακοίνωση για την επίσκεψη του παιδιάτρου τόσο τον Νοέμβριο 2021, όσο και τον Δεκέμβριο του 2021 δεν έχουμε λάβει στο Aegina Portal και δεν μπορούμε να εντοπίσουμε τις συγκεκριμένες δημοσιεύσεις στο αρχείο μας.  Η τελευταία ανακοίνωση για την επίσκεψη παιδιάτρου που έχουμε λάβει από το Κέντρο Υγείας αφορούσε τις επισκέψεις του παιδιάτρου τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο του 2021.
 
Οι αρμόδιοι θα πρέπει να αγωνιστούν, εξαντλώντας κάθε διαθέσιμο μέσο προκειμένου να διαφυλάξουν την υγειά των παιδιών του νησιού, εξασφαλίζοντας έναν μόνιμο παιδίατρο στο Κέντρο Υγείας Αίγινας. Δεν τιμά κανέναν να λέει "ελάτε σαράντα ημέρες μετά" και μάλιστα όταν πρόκειται για την υγεία των παιδιών. Κανένα έργο όσο μεγάλο και αν είναι δεν μπορεί να υποκαταστήσει την αίσθηση της ασφάλειας και της σιγουριάς που πρέπει να νιώθει ένας γονιός για τα παιδιά του.

Άλλωστε κανένας δεν γνωρίζει πότε θα αρρωστήσει ένα παιδί, οι επισκέψεις των παιδιάτρων θα έπρεπε να είναι επικουρικές και όχι να υποκαταστήσουν την αναγκαιότητα της μόνιμης θέσης που παιδιάτρου. Δυστυχώς, φαίνεται ότι ακόμη κι αυτές οι επισκέψεις γίνονται ζητούμενο πια.
 
Και βέβαια υπεύθυνοι δεν είναι ούτε οι ιατροί, ούτε το νοσηλευτικό προσωπικό, ούτε οι εργαζόμενοι του Κέντρου Υγείας, που δίνουν καθημερινά τις δικές τους μάχες και έχουν αποδείξει ότι μπορούν να στέκονται όρθιοι ακόμη και στα πολύ δύσκολα.
 
Ακολουθεί η ανακοίνωση του Κέντρου Υγείας Αίγινας:
 
"Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι η προγραμματισμένη επίσκεψη του παιδιάτρου για το μήνα Δεκέμβριο δεν θα πραγματοποιηθεί εξαιτίας της προγραμματισμένης 48ωρης απεργίας της ΠΝΟ. Τα ραντεβού μεταφέρονται για 17 και 18 Ιανουαρίου 2022. Για διευκρινήσεις παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του Κ.Υ. Αίγινας".

Ενημέρωση από το Γραφείο Δημάρχου για τις συνεχείς αυξομειώσεις της τάσης του ηλεκτρικού ρεύματος.


Ανακοίνωση σχετικά με τις αυξομειώσεις της τάσης του ηλεκτρικού ρεύματος εξέδωσε στις 9 σήμερα το βράδυ το Γραφείο Δημάρχου. Η ανακοίνωση αναφέρει ότι: "Μετά από ειδοποιήσεις πολιτών με αναφορά τις συνεχείς αυξομειώσεις της τάσης ηλεκτρικής ενέργειας, επικοινωνήσαμε με την αρμόδια υπηρεσία βλαβών της ΔΕΔΔΗΕ στην Αίγινα.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Η γραμμή ηλεκτροδότησης από το σημείο λήψης (εννιάστηλο Σαρπά Πέρδικας) που ρευματοδοτεί τις περιοχές της Ανατολικής και βόρειας πλευράς του νησιού, παρουσιάζει βυθίσεις στην τάση του ρεύματος χωρίς να έχει εντοπιστεί η αιτία παρά τις καθημερινές αναζητήσεις των τεχνικών συνεργείων με χερσαίο και εναέριο τρόπο.

Οι προσπάθειες για τον εντοπισμό του φαινομένου θα συνεχιστούν από τα τεχνικά συνεργεία της ΔΕΔΔΗΕ, παρότι μετά από επιθεωρήσεις πιθανολογείται ότι οι αυξομειώσεις να οφείλονται στην γραμμή μεταφοράς των Μεθάνων που ηλεκτροδοτείται η Αίγινα και το Αγκίστρι.

Προτείνεται οι κάτοικοι των περιοχών Πόρτες, Λαζάρηδες, Ανιτσέου, Κύλινδρας, Βλυχάδα, Άλωνες, Αγία Μαρίνα, Μεσαγρός, Βαγία, Άγιοι, Σουβάλα, Βαθύ να είναι ιδιαίτερα προσεχτικοί στην χρήση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών προς αποφυγή βλάβης. Για ότι νεότερο πληροφορηθούμε από την ΔΕΔΔΗΕ θα σας ενημερώσουμε άμεσα".

Η λιτάνευση της εικόνας και των Τιμίων Λειψάνων, από τον ενοριακό ναό του Αγίου Νικολάου στην παραλία της Αίγινας.


Με τη συμμετοχή των ενοριτών και του κλήρου τελέστηκε σήμερα το πρωί μετά την Θεία Λειτουργία, η λιτανεία της εικόνας και των Τιμίων Λειψάνων, από τον ενοριακό ναό του Αγίου Νικολάου που σήμερα πανηγυρίζει.

Η διαδρομή της λατρευτικής πομπής περιελάμβανε, όπως κάθε χρόνο, τη δέηση στο εκκλησάκι της Παναγίας της Μυρτιδιώτισσας. Στην παραλία του νησιού ακολούθησε δέηση με κατεύθυνση προς τον ανοιχτό ορίζοντα της θάλασσας. Στην λατρευτική πομπή συμμετείχαν μαθητές, εκπαιδευτικός, η διευθύντρια του 2ου Δημοτικού Σχολείου Αίγινας κ. Γεωργοπούλου και κάτοικοι του νησιού.

Με ανακοίνωσή του ο Σύνδεσμος Συνταξιούχων Ναυτικών Αίγινας εύχεται: "Χρόνια πολλά, καλά ταξίδια και ήρεμες θάλασσες σε όλους τους ναυτικούς και ο Άγιος Νικόλαος στην πλώρη τους".

Τα αποτελέσματα των εκλογών του ΚΙΝΑΛ στην Αίγινα. Στην εκλογική διαδικασία συμμετείχαν 205 ψηφοφόροι. Πρωτιά Λοβέρδου με 44,9%.


Ολοκληρώθηκε και στην Αίγινα χθες το βράδυ ο πρώτος γύρος της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη νέου προέδρου του Κινήματος Αλλαγής. Στην Αίγινα ο Ανδρέας Λοβέρδος συγκέντρωσε τους περισσότερους ψήφους.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Οι κάλπες άνοιξαν στις 7 το πρωί και έκλεισαν στις 8 το βράδυ, μετά από την παράταση μίας ώρας. Το εκλογικό κέντρο λειτούργησε στην αίθουσα "Παύλος Ανδρεόπουλος" του Δημοτικού Σταδίου Αίγινας και η διαδικασία εξελίχθηκε χωρίς προβλήματα. 

Στην εκλογική διαδικασία έλαβαν μέρος 205  ψηφοφόροι. Τα έγκυρα ψηφοδέλτια ήταν 205, εκ των οποίων:

Ανδρέας Λοβέρδος 92 ψήφοι και ποσοστό 44,9%

Νίκος Ανδρουλάκης 56 ψήφοι και ποσοστό 27,3%

Γιώργος Παπανδρέου 39 ψήφοι και ποσοστό 19,0%

Παύλος Γερουλάνος 9 ψήφοι και ποσοστό 4,4%

Παύλος Χρηστίδης 8 ψήφοι και ποσοστό 3,9%

Χάρης Καστανίδης 1 ψήφος και ποσοστό  0,5%


Επιμέλεια πίνακα αποτελεσμάτων: Σαράντης Ευσταθόπουλος.

Α.Ε. Περάματος - Α.Ε. Σαρωνικός 0-6. Για την 10η αγωνιστική της Α' Πειραιά.


Γράφει ο Σταύρος Ρωπαΐτης.
Χωρίς να συναντήσει την παραμικρή δυσκολία, η Α.Ε. Σαρωνικός επικράτησε με το ευρύ 6-0 της Α.Ε. Περάματος εκτός έδρας, επιστρέφοντας έτσι στα νικηφόρα αποτελέσματα.

Από το Podcasting Feed της αθλητικής εκπομπής Offside στο ραδιόφωνο του Aegina Portal
Η αναμέτρηση της 10ης αγωνιστικής της Α' κατηγορίας του Πειραιά που διεξήχθη στο γήπεδο του Περάματος είχε μοναδική πρωταγωνίστρια την Α.Ε. Σαρωνικός, η οποία προηγήθηκε με 3-0 στο ημίχρονο, ενώ άλλα τρία τέρματα σημείωσε στην επανάληψη. Από την άλλη, η αδύναμη φέτος Α.Ε. Περάματος η οποία ουσιαστικά δεν απείλησε ιδιαίτερα, γνώρισε την 7η ήττα της στο πρωτάθλημα (2 νίκες, 1 ισοπαλία). Στα αγωνιστικά, οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ μόλις στο 5ο λεπτό με τον Μαχμουτάϊ, ενώ στο 11ο λεπτό ο Μιστάκου σημείωσε το 0-2 μετά από ασίστ του Μαχμουτάϊ.

Στο 35' ο Μιστάκου και πάλι πέτυχε το 3-0 μετά από πάσα του Στακάϊ, σκορ με το οποίο έκλεισε το α' ημίχρονο. Στην επανάληψη η ομάδα του Θανάση Μπακόμητρου συνέχισε στον ίδιο ρυθμό, με τους γηπεδούχους να εμφανίζονται αρκετά αδύναμοι στο παιχνίδι τους. Με την συμπλήρωση μιας ώρας παιχνιδιού ο Μητρόπουλος με πλασέ από το ύψος το πέναλτι ανέβασε τον δείκτη του σκορ σε 4-0, με τον Γκοτσούλια στο 70ο λεπτό να σημειώνει το 5-0. Το τελικό αποτέλεσμα διαμόρφωσε και πάλι ο Μητρόπουλος στο 81ο λεπτό, με πλασέ.

Αυτά συνέβησαν σε γενικές γραμμές στο γήπεδο του Περάματος, με τον Θανάση Μπακόμητρο να μένει ευχαριστημένος από την διάθεση των ποδοσφαιριστών του.

"Σίγουρα με ικανοποιεί το αποτέλεσμα αλλά και η γενική εικόνα των ποδοσφαιριστών. Ο αντίπαλος εμφανίστηκε πραγματικά πολύ αδύναμος και εμείς πιο συγκεντρωμένοι και σαφώς πιο αποφασισμένοι από άλλα παιχνίδια", δήλωσε στο Aegina Portal.

Για την ιστορική Α.Ε. Περάματος αξίζει να αναφερθεί ότι στα μέσα του Ιουλίου είχε αποφασιστεί και μάλιστα είχε ανακοινωθεί από την διοίκηση να μη κατέβει στο τρέχον πρωτάθλημα, λόγω πολλών προβλημάτων.

Τελικά, λίγες μέρες αργότερα έγιναν κάποιες ενέργειες, η ομάδα πήρε πήρε πίσω την απόφασή της, και μάλιστα απορρόφησε τον γειτονικό Ολυμπιακό Περάματος και συμμετέχει κανονικά στο πρωτάθλημα της Α' Κατηγορίας.

Διαιτητής ήταν ο Ζέστας με βοηθούς τους Ευαγγελίδη και Μπεσίρη. Την επόμενη αγωνιστική η Α.Ε. Σαρωνικός υποδέχεται τον Ατρόμητο Κερατσινίου.

Α.Ε. Σαρωνικός: Μπακόμητρος Κ, Χρυσοχόος (65' Μαρμαρινός Κ.), Σαμπάνι, Μελάς, Γκαρής (55' Αγγελάκης), Καλικαντής, Φεϊζούλα (55' Τσελάϊ), Στακάϊ, Μαχμουτάϊ (55' Γκοτσούλιας), Μητρόπουλος, Μιστάκου (65' Κάτσας).

Στα άλλα αποτελέσματα του ομίλου: Αετός Κορυδαλλού-Ατρόμητος Κερατσινίου 2-1, Ίκαρος Καλλιθέας-Χαλκηδόνα 1-5, Μοσχάτο-Φίλαθλοι 5-0 και Α.Ε. Μαύρος Αετός/Ολυμπιάδα-Ερμής Κορυδαλλού 3-0. Ο αγώνας ανάμεσα στην Δραπετσώνα και την Ελλάς Ποντίων αναβλήθηκε, καθώς η ομάδα της Δραπετσώνας αποχώρησε από το πρωτάθλημα.

Μικρές Αγγελίες