Πνευματικά δικαιώματα

Πνευματικά δικαιώματα

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, κ.λ.π.) όλο το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου (https://www.aeginaportal.gr), συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών, κειμένων, ψηφιοποιημένων αρχείων, video, αρχείων ήχου, χαρτών κλπ, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του aeginaportal.gr και προστατεύονται από το Ελληνικό-Ευρωπαϊκό Δίκαιο και τις Διεθνείς Συμβάσεις.

Όσον αφορά τους συνδέσμους (links) σε άλλους δικτυακούς τόπους, αυτοί είναι ανεξάρτητοι των δικαιωμάτων και ευθυνών του aeginaportal.gr

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι μερική ή ολική απόσπαση, αντιγραφή, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση-αναμετάδοση, μεταφορά, παραποίηση-αλλοίωση ή οποιουδήποτε άλλου τρόπου αυθαίρετης χρήσης-χρησιμοποίησης-παραποίησης των τμημάτων που απαρτίζουν αυτό τον δικτυακό τόπο ΔΕΝ θα πρέπει να γίνεται χωρίς την έγκριση των νόμιμων δικαιούχων τους όπως ορίζεται παραπάνω, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκείνες υλικού για το οποίο ρητά αναφέρεται ότι προορίζεται για ελεύθερη διανομή μέσω διαδικτύου.

Το σύνολο του υλικού - περιεχομένου του Aegina Portal (φωτογραφίες, logos, advs, sound files, docs) είναι καταχωρημένο (συμπεριλαμβανομένων και των ανανεώσεων, προσθηκών, αναβαθμίσεων) σε διεθνή νομικό οργανισμό για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων.