Δρομολόγια Πλοίων Αίγινα - Πειραιά

  
Κυριακή, 22/4/2018    
F/D ATHINA    09:00 - 09:40
ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΛΛΑΣ    09:15 - 10:30
FLYING DOLPHIN    10:10 - 10:50
AG. NEKTARIOS    10:20 - 11:35
F/D ATHINA    11:05 - 11:45
FLYING DOLPHIN    12:00 - 12:40
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΕΛΛΑΣ    12:00 - 13:10
F/D ATHINA    13:15 - 13:55
FLYING DOLPHIN    14:10 - 14:50
AG. NEKTARIOS    14:15 - 15:30
F/D ATHINA    15:00 - 15:40
ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΛΛΑΣ    15:15 - 16:30
FLYING DOLPHIN    16:00 - 16:40
ΦΟΙΒΟΣ    16:00 - 17:10
F/D ATHINA    17:05 - 17:45
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΕΛΛΑΣ    17:45 - 18:55
FLYING DOLPHIN    18:10 - 18:50
AG. NEKTARIOS    18:15 - 19:30
ΦΟΙΒΟΣ    19:30 - 20:40
    
    
Δευτέρα, 23/4/2018    
F/D ATHINA    07:00 - 07:40
FLYING DOLPHIN    08:00 - 08:40
ΦΟΙΒΟΣ    09:00 - 10:10
F/D ATHINA    09:05 - 09:45
AG. NEKTARIOS    10:00 - 11:15
FLYING DOLPHIN    10:10 - 10:50
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΕΛΛΑΣ    11:30 - 12:40
FLYING DOLPHIN    12:00 - 12:40
ΦΟΙΒΟΣ    13:00 - 14:10
FLYING DOLPHIN    14:10 - 14:50
AG. NEKTARIOS    14:15 - 15:30
F/D ATHINA    15:00 - 15:40
ΑΧΑΙΟΣ    15:45 - 17:00
FLYING DOLPHIN    16:00 - 16:40
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΕΛΛΑΣ    17:00 - 18:10
F/D ATHINA    17:05 - 17:45
FLYING DOLPHIN    18:10 - 18:50
AG. NEKTARIOS    18:15 - 19:30
ΑΧΑΙΟΣ    19:15 - 20:30
    
    
Τρίτη, 24/4/2018    
F/D ATHINA    07:00 - 07:40
FLYING DOLPHIN    08:00 - 08:40
ΦΟΙΒΟΣ    09:00 - 10:10
F/D ATHINA    09:05 - 09:45
AG. NEKTARIOS    10:00 - 11:15
FLYING DOLPHIN    10:10 - 10:50
ΑΧΑΙΟΣ    11:30 - 12:45
FLYING DOLPHIN    12:00 - 12:40
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΕΛΛΑΣ    13:00 - 14:10
FLYING DOLPHIN    14:10 - 14:50
AG. NEKTARIOS    14:15 - 15:30
F/D ATHINA    15:00 - 15:40
ΑΧΑΙΟΣ    15:45 - 17:00
FLYING DOLPHIN    16:00 - 16:40
ΦΟΙΒΟΣ    17:00 - 18:10
F/D ATHINA    17:05 - 17:45
FLYING DOLPHIN    18:10 - 18:50
AG. NEKTARIOS    18:15 - 19:30
ΑΧΑΙΟΣ    19:15 - 20:30
    
    
Τετάρτη, 25/4/2018    
F/D ATHINA    07:00 - 07:40
FLYING DOLPHIN    08:00 - 08:40
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΕΛΛΑΣ    09:00 - 10:10
F/D ATHINA    09:05 - 09:45
AG. NEKTARIOS    10:00 - 11:15
FLYING DOLPHIN    10:10 - 10:50
F/D ATHINA    11:00 - 11:40
ΑΧΑΙΟΣ    11:30 - 12:45
FLYING DOLPHIN    12:00 - 12:40
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΕΛΛΑΣ    13:00 - 14:10
FLYING DOLPHIN    14:10 - 14:50
AG. NEKTARIOS    14:15 - 15:30
ΦΟΙΒΟΣ    15:45 - 16:55
FLYING DOLPHIN    16:00 - 16:40
ΑΧΑΙΟΣ    17:00 - 18:15
F/D ATHINA    17:05 - 17:45
FLYING DOLPHIN    18:10 - 18:50
AG. NEKTARIOS    18:15 - 19:30
ΦΟΙΒΟΣ    19:15 - 20:25
    
    
Πέμπτη, 26/4/2018    
F/D ATHINA    07:00 - 07:40
FLYING DOLPHIN    08:00 - 08:40
F/D ATHINA    09:05 - 09:45
AG. NEKTARIOS    10:00 - 11:15
FLYING DOLPHIN    10:10 - 10:50
FLYING DOLPHIN    12:00 - 12:40
FLYING DOLPHIN    14:10 - 14:50
AG. NEKTARIOS    14:15 - 15:30
F/D ATHINA    15:00 - 15:40
ΑΧΑΙΟΣ    15:45 - 17:00
FLYING DOLPHIN    16:00 - 16:40
F/D ATHINA    17:05 - 17:45
FLYING DOLPHIN    18:10 - 18:50
AG. NEKTARIOS    18:15 - 19:30
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΕΛΛΑΣ    19:15 - 20:25
    
    
Παρασκευή, 27/4/2018    
F/D ATHINA    07:00 - 07:40
FLYING DOLPHIN    08:00 - 08:40
ΦΟΙΒΟΣ    09:00 - 10:10
F/D ATHINA    09:05 - 09:45
AG. NEKTARIOS    10:00 - 11:15
FLYING DOLPHIN    10:10 - 10:50
ΑΧΑΙΟΣ    11:30 - 12:40
FLYING DOLPHIN    12:00 - 12:40
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΕΛΛΑΣ    13:15 - 14:25
FLYING DOLPHIN    14:10 - 14:50
AG. NEKTARIOS    14:15 - 15:30
F/D ATHINA    15:00 - 15:40
FLYING DOLPHIN    16:00 - 16:40
ΑΧΑΙΟΣ    16:00 - 17:15
F/D ATHINA    17:05 - 17:45
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΕΛΛΑΣ    17:45 - 18:55
FLYING DOLPHIN    18:10 - 18:50
AG. NEKTARIOS    19:00 - 20:15
ΑΧΑΙΟΣ    20:00 - 21:15
    
    
Σάββατο, 28/4/2018    
FLYING DOLPHIN    08:00 - 08:40
ΦΟΙΒΟΣ    08:30 - 09:40
F/D ATHINA    09:00 - 09:40
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΕΛΛΑΣ    09:15 - 10:25
AG. NEKTARIOS    10:00 - 11:15
FLYING DOLPHIN    10:10 - 10:50
F/D ATHINA    11:05 - 11:45
ΑΧΑΙΟΣ    11:30 - 12:45
FLYING DOLPHIN    12:00 - 12:40
F/D ATHINA    13:15 - 13:55
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΕΛΛΑΣ    13:30 - 14:40
FLYING DOLPHIN    14:10 - 14:50
AG. NEKTARIOS    14:30 - 15:45
F/D ATHINA    15:00 - 15:40
ΦΟΙΒΟΣ    15:30 - 16:40
FLYING DOLPHIN    16:00 - 16:40
ΑΧΑΙΟΣ    16:30 - 17:45
F/D ATHINA    17:05 - 17:45
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΕΛΛΑΣ    17:30 - 18:40
ΑΧΑΙΟΣ    17:30 - 18:45
FLYING DOLPHIN    18:10 - 18:50
AG. NEKTARIOS    19:00 - 20:15
    
    
Κυριακή, 29/4/2018    
F/D ATHINA    09:00 - 09:40
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΕΛΛΑΣ    09:15 - 10:25
FLYING DOLPHIN    10:10 - 10:50
AG. NEKTARIOS    10:20 - 11:35
F/D ATHINA    11:05 - 11:45
FLYING DOLPHIN    12:00 - 12:40
ΑΧΑΙΟΣ    12:00 - 13:15
F/D ATHINA    13:15 - 13:55
FLYING DOLPHIN    14:10 - 14:50
AG. NEKTARIOS    14:15 - 15:30
F/D ATHINA    15:00 - 15:40
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΕΛΛΑΣ    15:15 - 16:25
FLYING DOLPHIN    16:00 - 16:40
ΦΟΙΒΟΣ    16:00 - 17:10
F/D ATHINA    17:05 - 17:45
ΑΧΑΙΟΣ    17:45 - 19:00
FLYING DOLPHIN    18:10 - 18:50
AG. NEKTARIOS    18:15 - 19:30
ΦΟΙΒΟΣ    19:30 - 20:40

Δρομολόγια Πλοίων Πειραιά - Αίγινα

  
Κυριακή, 22/4/2018    
ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΛΛΑΣ    07:45 - 09:00
AG. NEKTARIOS    08:30 - 09:45
FLYING DOLPHIN    08:50 - 09:30
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΕΛΛΑΣ    09:15 - 10:25
F/D ATHINA    09:50 - 10:30
FLYING DOLPHIN    11:00 - 11:40
ΦΟΙΒΟΣ    11:00 - 12:10
F/D ATHINA    12:00 - 12:40
AG. NEKTARIOS    12:15 - 13:30
FLYING DOLPHIN    12:50 - 13:30
ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΛΛΑΣ    13:30 - 14:45
F/D ATHINA    14:00 - 14:40
FLYING DOLPHIN    15:00 - 15:40
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΕΛΛΑΣ    15:00 - 16:10
F/D ATHINA    15:50 - 16:30
AG. NEKTARIOS    16:15 - 17:30
FLYING DOLPHIN    16:50 - 17:30
ΦΟΙΒΟΣ    17:30 - 18:40
F/D ATHINA    18:00 - 18:40
    
Δευτέρα, 23/4/2018    
FLYING DOLPHIN    07:00 - 07:40
ΦΟΙΒΟΣ    07:20 - 08:30
F/D ATHINA    07:50 - 08:30
AG. NEKTARIOS    08:20 - 09:35
FLYING DOLPHIN    08:50 - 09:30
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΕΛΛΑΣ    09:15 - 10:25
F/D ATHINA    10:00 - 10:40
FLYING DOLPHIN    11:00 - 11:40
ΦΟΙΒΟΣ    11:15 - 12:25
AG. NEKTARIOS    12:15 - 13:30
FLYING DOLPHIN    12:50 - 13:30
ΑΧΑΙΟΣ    14:00 - 15:10
FLYING DOLPHIN    15:00 - 15:40
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΕΛΛΑΣ    15:15 - 16:25
F/D ATHINA    15:50 - 16:30
AG. NEKTARIOS    16:15 - 17:30
FLYING DOLPHIN    16:50 - 17:30
ΑΧΑΙΟΣ    17:45 - 19:00
F/D ATHINA    18:00 - 18:40
    
    
Τρίτη, 24/4/2018    
FLYING DOLPHIN    07:00 - 07:40
ΦΟΙΒΟΣ    07:20 - 08:30
F/D ATHINA    07:50 - 08:30
AG. NEKTARIOS    08:20 - 09:35
FLYING DOLPHIN    08:50 - 09:30
ΑΧΑΙΟΣ    09:15 - 10:25
F/D ATHINA    10:00 - 10:40
FLYING DOLPHIN    11:00 - 11:40
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΕΛΛΑΣ    11:15 - 12:25
AG. NEKTARIOS    12:15 - 13:30
FLYING DOLPHIN    12:50 - 13:30
ΑΧΑΙΟΣ    14:00 - 15:15
FLYING DOLPHIN    15:00 - 15:40
ΦΟΙΒΟΣ    15:15 - 16:25
F/D ATHINA    15:50 - 16:30
AG. NEKTARIOS    16:15 - 17:30
FLYING DOLPHIN    16:50 - 17:30
ΑΧΑΙΟΣ    17:45 - 19:00
F/D ATHINA    18:00 - 18:40
    
    
Τετάρτη, 25/4/2018    
FLYING DOLPHIN    07:00 - 07:40
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΕΛΛΑΣ    07:20 - 08:30
F/D ATHINA    07:50 - 08:30
AG. NEKTARIOS    08:20 - 09:35
FLYING DOLPHIN    08:50 - 09:30
ΑΧΑΙΟΣ    09:15 - 10:25
F/D ATHINA    10:00 - 10:40
FLYING DOLPHIN    11:00 - 11:40
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΕΛΛΑΣ    11:15 - 12:25
AG. NEKTARIOS    12:15 - 13:30
FLYING DOLPHIN    12:50 - 13:30
ΦΟΙΒΟΣ    14:00 - 15:10
FLYING DOLPHIN    15:00 - 15:40
ΑΧΑΙΟΣ    15:15 - 16:30
F/D ATHINA    15:50 - 16:30
AG. NEKTARIOS    16:15 - 17:30
FLYING DOLPHIN    16:50 - 17:30
ΦΟΙΒΟΣ    17:45 - 18:55
F/D ATHINA    18:00 - 18:40
    
    
Πέμπτη, 26/4/2018    
FLYING DOLPHIN    07:00 - 07:40
F/D ATHINA    07:50 - 08:30
AG. NEKTARIOS    08:20 - 09:35
FLYING DOLPHIN    08:50 - 09:30
F/D ATHINA    10:00 - 10:40
FLYING DOLPHIN    11:00 - 11:40
AG. NEKTARIOS    12:15 - 13:30
FLYING DOLPHIN    12:50 - 13:30
ΑΧΑΙΟΣ    14:00 - 15:15
FLYING DOLPHIN    15:00 - 15:40
F/D ATHINA    15:50 - 16:30
AG. NEKTARIOS    16:15 - 17:30
FLYING DOLPHIN    16:50 - 17:30
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΕΛΛΑΣ    17:45 - 18:55
F/D ATHINA    18:00 - 18:40
    
    
Παρασκευή, 27/4/2018    
FLYING DOLPHIN    07:00 - 07:40
ΦΟΙΒΟΣ    07:20 - 08:30
F/D ATHINA    07:50 - 08:30
AG. NEKTARIOS    08:20 - 09:35
FLYING DOLPHIN    08:50 - 09:30
ΑΧΑΙΟΣ    09:15 - 10:30
F/D ATHINA    10:00 - 10:40
FLYING DOLPHIN    11:00 - 11:40
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΕΛΛΑΣ    11:00 - 12:10
AG. NEKTARIOS    12:15 - 13:30
FLYING DOLPHIN    12:50 - 13:30
ΑΧΑΙΟΣ    14:30 - 15:45
FLYING DOLPHIN    15:00 - 15:40
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΕΛΛΑΣ    15:30 - 16:40
F/D ATHINA    15:50 - 16:30
AG. NEKTARIOS    16:30 - 17:45
FLYING DOLPHIN    16:50 - 17:30
ΦΟΙΒΟΣ    17:30 - 18:40
F/D ATHINA    18:00 - 18:40
ΑΧΑΙΟΣ    18:30 - 19:45
    
    
Σάββατο, 28/4/2018    
FLYING DOLPHIN    07:00 - 07:40
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΕΛΛΑΣ    07:45 - 08:55
AG. NEKTARIOS    08:20 - 09:35
FLYING DOLPHIN    08:50 - 09:30
ΑΧΑΙΟΣ    09:15 - 10:25
F/D ATHINA    09:50 - 10:30
ΦΟΙΒΟΣ    10:15 - 11:25
FLYING DOLPHIN    11:00 - 11:40
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΕΛΛΑΣ    11:15 - 12:25
F/D ATHINA    12:00 - 12:40
AG. NEKTARIOS    12:30 - 13:45
FLYING DOLPHIN    12:50 - 13:30
F/D ATHINA    14:00 - 14:40
ΑΧΑΙΟΣ    14:15 - 15:25
FLYING DOLPHIN    15:00 - 15:40
F/D ATHINA    15:50 - 16:30
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΕΛΛΑΣ    16:00 - 17:10
ΑΧΑΙΟΣ    16:00 - 17:15
FLYING DOLPHIN    16:50 - 17:30
AG. NEKTARIOS    17:00 - 18:15
F/D ATHINA    18:00 - 18:40
    
    
Κυριακή, 29/4/2018    
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΕΛΛΑΣ    07:45 - 08:55
AG. NEKTARIOS    08:30 - 09:45
FLYING DOLPHIN    08:50 - 09:30
ΑΧΑΙΟΣ    09:15 - 10:25
F/D ATHINA    09:50 - 10:30
FLYING DOLPHIN    11:00 - 11:40
ΦΟΙΒΟΣ    11:00 - 12:10
F/D ATHINA    12:00 - 12:40
AG. NEKTARIOS    12:15 - 13:30
FLYING DOLPHIN    12:50 - 13:30
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΕΛΛΑΣ    13:30 - 14:40
F/D ATHINA    14:00 - 14:40
FLYING DOLPHIN    15:00 - 15:40
ΑΧΑΙΟΣ    15:00 - 16:10
F/D ATHINA    15:50 - 16:30
AG. NEKTARIOS    16:15 - 17:30
FLYING DOLPHIN    16:50 - 17:30
ΦΟΙΒΟΣ    17:30 - 18:40
F/D ATHINA    18:00 - 18:40

Τηλέφωνα πρακτορείων Αίγινας

Κοινοπραξία Πλοίων Σαρωνικού
22970 24200
22970 22945

Aegean Flying Dolphins
Πρακτορείο Αίγινας: 2297025800
Πρακτορείο Αγκιστρίου: 2297091221

Ιπτάμενα Hellenic Seaways
Πρακτορείο Αίγινας: 22970 26777

Άγιος Νεκτάριος
Πρακτορείο Αίγινας: 2297025625

Τηλέφωνα πρακτορείων Πειραιά

Κοινοπραξία Πλοίων Σαρωνικού
210 4126528
210 4171190
210 4117341

Aegean Flying Dolphins
Πρακτορείο Πειραιά: 2104221766

Ιπτάμενα Hellenic Seaways
Πρακτορείο Πειραιά: 210 4190200

Άγιος Νεκτάριος
Πρακτορείο Πειραιά: 2104225625
          

Αποποίηση ευθύνης

Τα δρομολόγια υπόκεινται σε συχνές αλλαγές. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τα κατά τόπους πρακτορεία. Τα δρομολόγια δημοσιεύονται καθημερινά στις 12:00 -13:00. Το Aegina Portal δημοσιεύει τον πίνακα των δρομολογίων για ενημερωτικούς λόγους και δεν φέρει καμία ευθύνη για αλλαγές, τροποποιήσεις ή ματαιώσεις δρομολογίων.

Please publish modules in offcanvas position.