Δρομολόγια Πλοίων Αίγινα - Πειραιά

Δευτέρα 5 Ιουν
F.D VENUS I 07:00 07:40
F.D VENUS I 09:15 09:50
ΦΟΙΒΟΣ 09:30 10:40
AERO HIGHSPEED 09:50 10:30
AGIOS NEKTARIOS 10:15 11:30
AERO HIGHSPEED 10:30 11:10
NISSOS AEGINA 10:45 12:05
AERO HIGHSPEED 11:30 12:10
ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΛΛΑΣ 11:50 13:00
AERO HIGHSPEED 12:50 13:30
ΑΧΑΙΟΣ 13:00 14:10
AERO HIGHSPEED 13:50 14:30
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΕΛΛΑΣ 14:30 15:40
F.D VENUS I 15:15 15:50
AERO HIGHSPEED 15:30 16:10
ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΛΛΑΣ 15:30 16:40
NISSOS AEGINA 15:30 16:50
AGIOS NEKTARIOS 16:00 17:15
ΦΟΙΒΟΣ 16:45 17:55
F.D VENUS I 17:15 17:55
ΑΧΑΙΟΣ 17:15 18:25
AERO HIGHSPEED 17:50 18:30
FLYINGCAT 5 18:30 19:10
ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΛΛΑΣ 19:15 20:25
NISSOS AEGINA 19:15 20:35
AERO HIGHSPEED 19:30 20:10
AGIOS NEKTARIOS 19:45 21:00
ΦΟΙΒΟΣ 20:00 21:10
ΑΧΑΙΟΣ 20:45 21:55
FLYINGCAT 5 20:50 21:30
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΕΛΛΑΣ 22:00 23:10

ΣΟΥΒΑΛΑ - ΠΕΙΡΑΙΑΣ
AΝΤΙΓΟΝΗ 11:00 12:05
AΝΤΙΓΟΝΗ 14:00 15:05
AΝΤΙΓΟΝΗ 17:45 18:50
AΝΤΙΓΟΝΗ 21:15 22:20


Τρίτη 6 Ιουν
F.D VENUS I 07:00 07:40
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΕΛΛΑΣ 07:15 08:25
AERO HIGHSPEED 07:30 08:10
ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΛΛΑΣ 07:30 08:40
ΑΧΑΙΟΣ 09:00 10:10
F.D VENUS I 09:15 09:50
AERO HIGHSPEED 09:50 10:30
AGIOS NEKTARIOS 10:15 11:30
AERO HIGHSPEED 10:30 11:10
NISSOS AEGINA 10:45 12:05
AERO HIGHSPEED 11:30 12:10
AΝΤΙΓΟΝΗ 11:45 13:10
AERO HIGHSPEED 12:50 13:30
ΑΧΑΙΟΣ 13:25 14:35
AERO HIGHSPEED 13:50 14:30
AGIOS NEKTARIOS 14:15 15:30
ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΛΛΑΣ 15:00 16:10
F.D VENUS I 15:15 15:50
AERO HIGHSPEED 15:30 16:10
NISSOS AEGINA 15:30 16:50
ΦΟΙΒΟΣ 16:15 17:25
F.D VENUS I 17:15 17:55
ΑΧΑΙΟΣ 17:45 18:55
AERO HIGHSPEED 17:50 18:30
AGIOS NEKTARIOS 18:15 19:30
AΝΤΙΓΟΝΗ 19:00 20:25
NISSOS AEGINA 19:15 20:35
AERO HIGHSPEED 19:30 20:10
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΕΛΛΑΣ 19:45 20:55
AERO HIGHSPEED 20:50 21:30

Τετάρτη 7 Ιουν
F.D VENUS I 07:00 07:40
AERO HIGHSPEED 07:30 08:10
ΑΧΑΙΟΣ 09:00 10:10
F.D VENUS I 09:15 09:50
AERO HIGHSPEED 09:50 10:30
AGIOS NEKTARIOS 10:15 11:30
AERO HIGHSPEED 10:30 11:10
NISSOS AEGINA 10:45 12:05
F.D VENUS I 11:10 11:50
AERO HIGHSPEED 11:30 12:10
AΝΤΙΓΟΝΗ 11:45 13:10
AERO HIGHSPEED 12:50 13:30
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΕΛΛΑΣ 13:25 14:35
AERO HIGHSPEED 13:50 14:30
AGIOS NEKTARIOS 14:15 15:30
AERO HIGHSPEED 15:30 16:10
NISSOS AEGINA 15:30 16:50
ΦΟΙΒΟΣ 16:15 17:25
F.D VENUS I 17:15 17:55
ΑΧΑΙΟΣ 17:45 18:55
AERO HIGHSPEED 17:50 18:30
AGIOS NEKTARIOS 18:15 19:30
AΝΤΙΓΟΝΗ 19:00 20:25
NISSOS AEGINA 19:15 20:35
AERO HIGHSPEED 19:30 20:10
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΕΛΛΑΣ 19:45 20:55
AERO HIGHSPEED 20:50 21:30

Πέμπτη 8 Ιουν
F.D VENUS I 07:00 07:40
AERO HIGHSPEED 07:30 08:10
ΑΧΑΙΟΣ 09:00 10:10
F.D VENUS I 09:15 09:50
AERO HIGHSPEED 09:50 10:30
AGIOS NEKTARIOS 10:15 11:30
AERO HIGHSPEED 10:30 11:10
NISSOS AEGINA 10:45 12:05
AERO HIGHSPEED 11:30 12:10
AΝΤΙΓΟΝΗ 11:45 13:10
AERO HIGHSPEED 12:50 13:30
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΕΛΛΑΣ 13:25 14:35
AERO HIGHSPEED 13:50 14:30
AGIOS NEKTARIOS 14:15 15:30
ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΛΛΑΣ 15:00 16:10
F.D VENUS I 15:15 15:50
AERO HIGHSPEED 15:30 16:10
NISSOS AEGINA 15:30 16:50
ΦΟΙΒΟΣ 16:15 17:25
F.D VENUS I 17:15 17:55
ΑΧΑΙΟΣ 17:45 18:55
AERO HIGHSPEED 17:50 18:30
AGIOS NEKTARIOS 18:15 19:30
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΕΛΛΑΣ 19:00 20:10
NISSOS AEGINA 19:15 20:35
AERO HIGHSPEED 19:30 20:10
ΦΟΙΒΟΣ 19:45 20:55
AERO HIGHSPEED 20:50 21:30

Δρομολόγια Πλοίων Πειραιά - Αίγινα

Δευτέρα 5 Ιουν
F.D VENUS I 08:00 08:40
ΦΟΙΒΟΣ 08:00 09:10
AGIOS NEKTARIOS 08:20 09:35
AERO HIGHSPEED 08:30 09:10
NISSOS AEGINA 09:00 10:20
AERO HIGHSPEED 09:30 10:10
ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΛΛΑΣ 09:30 10:40
F.D VENUS I 10:00 10:40
AERO HIGHSPEED 10:40 11:20
ΑΧΑΙΟΣ 10:45 11:55
AERO HIGHSPEED 11:30 12:10
ΦΟΙΒΟΣ 11:45 12:55
AERO HIGHSPEED 12:30 13:10
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΕΛΛΑΣ 12:50 14:00
ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΛΛΑΣ 13:30 14:40
NISSOS AEGINA 13:30 14:50
AGIOS NEKTARIOS 14:00 15:15
ΑΧΑΙΟΣ 14:30 15:40
AERO HIGHSPEED 14:40 15:20
F.D VENUS I 16:00 16:40
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΕΛΛΑΣ 16:05 17:15
AERO HIGHSPEED 16:30 17:10
ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΛΛΑΣ 17:15 18:25
NISSOS AEGINA 17:15 18:35
FLYINGCAT 5 17:40 18:20
AGIOS NEKTARIOS 17:45 19:00
F.D VENUS I 18:00 18:40
ΦΟΙΒΟΣ 18:15 19:25
AERO HIGHSPEED 18:40 19:20
ΑΧΑΙΟΣ 18:45 19:55
FLYINGCAT 5 19:30 20:10
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΕΛΛΑΣ 20:10 21:20
ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΛΛΑΣ 20:45 21:55

ΠΕΙΡΑΙΑΣ - ΣΟΥΒΑΛΑ
AΝΤΙΓΟΝΗ 09:30 10:35
AΝΤΙΓΟΝΗ 12:30 13:35
AΝΤΙΓΟΝΗ 15:30 16:35
AΝΤΙΓΟΝΗ 19:10 20:15

Τρίτη 6 Ιουν
AERO HIGHSPEED 06:30 07:10
ΑΧΑΙΟΣ 07:20 08:30
F.D VENUS I 08:00 08:40
AGIOS NEKTARIOS 08:20 09:35
AERO HIGHSPEED 08:30 09:10
NISSOS AEGINA 09:00 10:20
AΝΤΙΓΟΝΗ 09:00 10:25
AERO HIGHSPEED 09:30 10:10
F.D VENUS I 10:00 10:40
ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΛΛΑΣ 10:30 11:40
AERO HIGHSPEED 10:40 11:20
ΑΧΑΙΟΣ 11:25 12:35
AERO HIGHSPEED 11:30 12:10
AGIOS NEKTARIOS 12:15 13:30
AERO HIGHSPEED 12:30 13:10
NISSOS AEGINA 13:30 14:50
ΦΟΙΒΟΣ 14:15 15:25
AERO HIGHSPEED 14:40 15:20
ΑΧΑΙΟΣ 15:25 16:25
F.D VENUS I 16:00 16:40
AGIOS NEKTARIOS 16:15 17:30
AERO HIGHSPEED 16:30 17:10
AΝΤΙΓΟΝΗ 17:10 18:35
NISSOS AEGINA 17:15 18:35
F.D VENUS I 18:00 18:40
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΕΛΛΑΣ 18:15 19:25
AERO HIGHSPEED 18:40 19:20
AERO HIGHSPEED 19:30 20:10

Τετάρτη 7 Ιουν
AERO HIGHSPEED 06:30 07:10
ΑΧΑΙΟΣ 07:20 08:30
F.D VENUS I 08:00 08:40
AGIOS NEKTARIOS 08:20 09:35
AERO HIGHSPEED 08:30 09:10
NISSOS AEGINA 09:00 10:20
AΝΤΙΓΟΝΗ 09:00 10:25
AERO HIGHSPEED 09:30 10:10
F.D VENUS I 10:00 10:40
AERO HIGHSPEED 10:40 11:20
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΕΛΛΑΣ 11:25 12:35
AERO HIGHSPEED 11:30 12:10
AGIOS NEKTARIOS 12:15 13:30
AERO HIGHSPEED 12:30 13:10
NISSOS AEGINA 13:30 14:50
ΦΟΙΒΟΣ 14:15 15:25
AERO HIGHSPEED 14:40 15:20
ΑΧΑΙΟΣ 15:25 16:35
F.D VENUS I 16:00 16:40
AGIOS NEKTARIOS 16:15 17:30
AERO HIGHSPEED 16:30 17:10
AΝΤΙΓΟΝΗ 17:10 18:35
NISSOS AEGINA 17:15 18:35
F.D VENUS I 18:00 18:40
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΕΛΛΑΣ 18:15 19:25
AERO HIGHSPEED 18:40 19:20
AERO HIGHSPEED 19:30 20:10

Πέμπτη 8 Ιουν
AERO HIGHSPEED 06:30 07:10
ΑΧΑΙΟΣ 07:20 08:30
F.D VENUS I 08:00 08:40
AGIOS NEKTARIOS 08:20 09:35
AERO HIGHSPEED 08:30 09:10
NISSOS AEGINA 09:00 10:20
AΝΤΙΓΟΝΗ 09:00 10:25
AERO HIGHSPEED 09:30 10:10
F.D VENUS I 10:00 10:40
ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΛΛΑΣ 10:30 11:40
AERO HIGHSPEED 10:40 11:20
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΕΛΛΑΣ 11:25 12:35
AERO HIGHSPEED 11:30 12:10
AGIOS NEKTARIOS 12:15 13:30
AERO HIGHSPEED 12:30 13:10
NISSOS AEGINA 13:30 14:50
ΦΟΙΒΟΣ 14:15 15:25
AERO HIGHSPEED 14:40 15:20
ΑΧΑΙΟΣ 15:25 16:35
F.D VENUS I 16:00 16:40
AGIOS NEKTARIOS 16:15 17:30
AERO HIGHSPEED 16:30 17:10
ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΕΛΛΑΣ 17:10 18:20
NISSOS AEGINA 17:15 18:35
F.D VENUS I 18:00 18:40
ΦΟΙΒΟΣ 18:15 19:25
AERO HIGHSPEED 18:40 19:20
AERO HIGHSPEED 19:30 20:10

Τηλέφωνα πρακτορείων Αίγινας

Saronic Ferries
22970 24200
22970 22945
Σουβάλα (Για τα δρομολόγια του Αντιγόνη)
22970 54540

Aegean Flying Dolphins
Πρακτορείο Αίγινας: 2297025800
Πρακτορείο Αγκιστρίου: 2297091221

Ταχύπλοα Hellenic Seaways
Πρακτορείο Αίγινας: 22970 26777

Anes Ferries
Πρακτορείο Αίγινας: 2297025625

Τηλέφωνα πρακτορείων Πειραιά

Saronic Ferries
210 4126528
210 4171190
210 4117341

Aegean Flying Dolphins
Πρακτορείο Πειραιά: 2104221766

Ταχύπλοα Hellenic Seaways
Πρακτορείο Πειραιά: 210 4190200

Anes Ferries
Πρακτορείο Πειραιά: 2104225625

Αποποίηση ευθύνης

Τα δρομολόγια υπόκεινται σε συχνές αλλαγές. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τα κατά τόπους πρακτορεία. Τα δρομολόγια δημοσιεύονται καθημερινά μετά τις 10:00 π.μ. Το Aegina Portal δημοσιεύει τον πίνακα των δρομολογίων για ενημερωτικούς λόγους και δεν φέρει καμία ευθύνη για αλλαγές, τροποποιήσεις ή ματαιώσεις δρομολογίων.


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png