Υπεραστικό ΚΤΕΛ Αίγινας. Κατάσταση Δρομολογίων.

Υπεραστικό ΚΤΕΛ Αίγινας. Δρομολόγια Λεωφορείων.

screenshot.552.png

screenshot.537.png

screenshot.538.png

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τηλέφωνο: 22970 22787.

Το Aegina Portal δημοσιεύει την κατάσταση δρομολογίων του ΚΤΕΛ Αίγινας για ενημερωτικούς λόγους, με βάση τους πίνακες που του αποστέλλονται. Το Aegina Portal δεν φέρει καμία ευθύνη για αλλαγές, τροποποιήσεις ή ματαιώσεις δρομολογίων.