Υπεραστικό ΚΤΕΛ Αίγινας. Κατάσταση Δρομολογίων.

Υπεραστικό ΚΤΕΛ Αίγινας. Δρομολόγια Λεωφορείων.

screenshot.1431.png


screenshot.1469.png

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το ΚΤΕΛ Αίγινας στο τηλέφωνο: 22970 22787

Το Aegina Portal δημοσιεύει την κατάσταση των δρομολογίων του ΚΤΕΛ Αίγινας για ενημερωτικούς λόγους, με βάση τους πίνακες που του κοινοποιούνται.