Οι εγκαταστάσεις του Aegina Portal στεγάζονται στα γραφεία του Internet Studio, που βρίσκεται στην οδό Αντωνίου Πελεκάνου 8, στο κέντρο της Αίγινας, δίπλα στο Εϋνάρδειο, στην περιοχή της Μητρόπολης.

Το Aegina Portal παραμένει ανοιχτά για το κοινό 10 π.μ. έως 13:30 μ.μ. από Δευτέρα έως Σάββατο.

Τηλέφωνο επικοινωνίας:  22970 25627 από 10 π.μ. έως 13:30 μ.μ. Δευτέρα έως Σάββατο.

Email: info@aeginaportal.gr

Σ' αυτό το email μπορείτε να στείλετε Δελτία Τύπου και ανακοινώσεις.

Οι ανακοινώσεις που αφορούν εκδηλώσεις πρέπει να αποστέλλονται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομέιου, τουλάχιστον 7 ημέρες πριν την ημερομηνία της εκδήλωσης, στο email info@aeginaportal.gr

Η ανακοίνωση γίνεται με απλό κείμενο (text). Αφίσες ή άλλου είδους έντυπο ή ηλεκτρονικό υλικό δεν καταχωρείται στον πίνακα ανακοινώσεων. Ωστόσο μπορεί να δημοσιευθούν στους λογαριασμούς των social media του Aegina Portal.

Δεν δημοσιεύονται κείμενα που είναι γραμμένα με κεφαλαία ή δεν είναι τονισμένα ή η διαμόρφωσή και η μορφωποίηση δεν είναι απλού κειμένου.