Όροι Χρήσης

Περιορισμός Ευθύνης
Το aeginaportal.gr σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι το σύνολο του ιστοχώρου ή μεμονωμένες σελίδες, δωρεάν ή επί πληρωμή υπηρεσίες θα παρέχονται συνεχώς, αδιάλειπτα και χωρίς διακοπή. Λόγω της ιδιαίτερης φύσης του διαδικτύου και της εμπλοκής πολλών παραγόντων στη λειτουργία του aeginaportal.gr (hardware, software, κείμενα και άλλο υλικό) καθώς και της μεγάλης έκτασης του περιεχομένου του, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το aeginaportal.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια υποστεί ο χρήστης - επισκέπτης.

Αποκλεισμός Ευθύνης
Τα ιστορικά, λαογραφικά, πολιτιστικά, στοιχεία καθώς και όλες οι πληροφορίες - ειδήσεις που δημοσιεύονται στις θεματικές ενότητες του aeginaportal.gr αποτελούν μια δωρεάν προσφορά στον επισκέπτη - χρήστη του κόμβου και γενικότερα προς τους χρήστες του ελληνικού διαδικτύου και σε καμία περίπτωση δεν δύναται να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες ή ως πληροφορίες που προτρέπουν σε οποιαδήποτε πράξη.

Το aeginaportal.gr δεν εγγυάται την ορθότητα, την ακρίβεια, την πληρότητα, την αποτελεσματικότητα, την επάρκεια των πληροφοριών που δημοσιεύει και προέρχονται από συλλογή τρίτων φορέων (φυσικών ή νομικών προσώπων). Ο επισκέπτης του aeginaportal.gr αναλαμβάνει την σχετική ευθύνη να διασταυρώνει την ακρίβεια των πληροφοριών που περιέχονται. Οι επιστολές των αναγνωστών δημοσιεύονται επώνυμα. Το Aegina Portal με κανέναν τρόπο δεν υιοθετεί τις απόψεις των αποστολέων των επιστολών και δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη γι' αυτές. Δεν δημοσιεύονται συκοφαντικά ή υβριστικά κείμενα, κείμενα επιστολών που περιέχουν προσωπικά δεδομένα, που μπορεί να προσβάλουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια ή περιέχουν ανάρμοστες εκφράσεις. Λόγω του τοπικού χαρακτήρα του περιεχομένου του, δεν δημοσιεύει θέματα τα οποία ενδέχεται να στοχοποιήσουν πρόσωπα και καταστάσεις ή να προκαλέσουν αναστάτωση και αντιπαραθέσεις στην τοπική κοινωνία.

Τα κείμενα που φιλοξενούνται ως Δελτία Τύπου δημοσιεύονται αυτούσια και απηχούν τις απόψεις των συγγραφέων τους και όχι του Aegina Portal.

Διαφήμιση - Μικρές αγγελίες - Χορηγίες επικοινωνίας - Προώθηση δράσεων για κοινωφελή σκοπό.

Διαφημίσεις:

 1. Το aeginaportal.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα των επιχειρήσεων που είναι καταχωρημένες στον κατάλογο του ή που διαφημίζονται ή προβάλλονται με οποιαδήποτε τρόπο.
 2. Το aeginaportal.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για προβλήματα που μπορεί να προκύψουν από τις εμπορικές ή άλλου είδους συναλλαγές των χρηστών του με τις επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στον κατάλογο επιχειρήσεων του aeginaportal.gr ή που διαφημίζονται ή προβάλλονται από αυτό με οποιαδήποτε τρόπο.
 3. Η διαφήμιση μιας επιχείρησης και η καταχώρησή της στο κατάλογο επιχειρήσεων του Aegina Portal, προϋποθέτει ότι η επιχείρηση διαθέτει έδρα και δραστηριοποιείται στην Αίγινα.
 4. Το aeginaportal.gr δεν μπορεί να δεσμευθεί για την ορθότητα των στοιχείων ή των δεδομένων που παρουσιάζονται σε μία διαφήμιση και δεν φέρει καμία ευθύνη για την ορθότητα της επωνυμίας ή τυχών πνευματικών δικαιωμάτων από εμπορικά σήματα η άλλο υλικό που χρησιμοποιεί ο διαφημιζόμενος. Η ευθύνη αυτή είναι αποκλειστική της διαφημιζόμενης επιχείρησης.
 5. Για την δημοσίευση της διαφήμισης απαιτείται έγγραφη αίτηση - συγκατάθεση. Συγκατάθεση απαιτείται επίσης για την δημοσίευση στοιχείων της επιχείρησης. Για τη δημοσίευση ανακοινώσεων από συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και εταιρίες απαιτείται πρώτα ταυτοποίηση του εταιρικού email.

Μικρές αγγελίες:
 1. Το aeginaportal.gr καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, αλλά δεν εγγυάται την ορθότητα και την ακρίβεια των μικρών αγγελιών που δημοσιεύει.
 2. Οι μικρές αγγελίες θα πρέπει να συνοδεύονται από τηλεφωνικό αριθμό επικοινωνίας, ενώ δεν επιτρέπονται τα link προς εξωτερικές σελίδες και αναφορά σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Πρέπει να είναι γραμμένες στα ελληνικά.
 3. Η θέση της μικρής αγγελίας ακολουθεί την ημερομηνία δημοσίευσής της, η οποία δεν μπορεί να αλλάξει παρά μόνο με την επαναδημοσιευσή της.
 4. Για να επαναδημοσιευθεί μία αγγελία το κόστος πρέπει να καταβληθεί εκ νέου.
 5. Η αλλαγή του περιεχομένου της αγγελίας ισχύει μόνο για την ίδια κατηγορία και αφορά αποκλειστικά και μόνο το αντικείμενο για το οποίο δημοσιεύθηκε εξ' αρχής η αγγελία (πχ διόρθωση του κειμένου για την ενοικίαση του ακινήτου, που περιγράφεται στο κείμενο της έγγραφης συγκατάθεσης και όχι την αλλαγή του κειμένου για την ενοικίαση ενός άλλου ακινήτου, ακόμη κι αν βρίσκεται στον ίδιο χώρο - συγκρότημα διαμερισμάτων κτλ). Τροποποίηση, του κειμένου δεν μπορεί να γίνει, περισσότερες από φορά.
 6. Μία αγγελία για ενοικίαση ή πώληση ακινήτου, μπορεί να αφορά μόνο ένα μεμονωμένο ακίνητο και όχι ένα σύνολο ακινήτων (π.χ. ενοικιάζεται διαμέρισμα και όχι ενοικιάζονται διαμερίσματα κτλ). Αντίστοιχα, σε άλλες κατηγορίες, μία αγγελία θα πρέπει να αφορά μία επιχείρηση.
 7. Καταχώρηση πώλησης και ενοικίασης ακινήτων μπορούν να κάνουν μόνο ιδιώτες. Η κτηματομεσιτικές επιχειρήσεις και άλλου είδους παρόμοιες επιχειρήσεις μπορούν να καταχωρούν διαφημίσεις.
 8. Μία αγγελία που έχει δημοσιευθεί σε μία κατηγορία, δεν μπορεί να μεταφερθεί σε μία άλλη με διαφορετικό περιεχόμενο. Σε αυτή την περίπτωση το κόστος της δημοσίευσης θα πρέπει να καταβληθεί εκ νέου.
 9. Το aeginaportal.gr δεν εγγυάται και λόγω του τρόπου λειτουργίας της εφαρμογής, την παραμονή της αγγελίας σε μία συγκεκριμένη θέση. Για την δημοσίευση της αγγελίας απαιτείται έγγραφη αίτηση - συγκατάθεση.
 10. Η δημοσίευση της αγγελίας ισχύει για ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής της έγγραφης ή ηλεκτρονικής αίτησης - συγκατάθεσης.
 11. Από 1ης Ιανουαρίου 2021 κάθε κτίριο που πωλείται ή μισθώνεται απαιτείται να έχει Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), ώστε να δηλώνεται η ενεργειακή κατηγορία όπως προκύπτει από αυτό σε όλες τις εμπορικές διαφημίσεις και καταχωρήσεις. Συνεπώς το κάθε κτίριο για να μπει στη διαδικασία της διάθεσης πρέπει να έχει εκ των προτέρων έγκυρο ΠΕΑ. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ.
 12. Το περιεχόμενο μίας αγγελίας δεν μπορεί να έχει διαφημιστικό χαρακτήρα.
 13. Η διάρκεια παραμονής μίας αγγελίας είναι ένα έτος, εκτός και αν ο σκοπός για τον οποίο καταχωρήθηκε επιτευχθεί συντομότερα. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να ζητηθεί η απόσυρσή της μετά από σχετικό αίτημα στο email Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 14. Μία αγγελία που έχει αποσυρθεί δεν μπορεί να δημοσιευθεί ξανά. Θα πρέπει να καταχωρηθεί και να πληρωθεί εκ νέου.

Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις - Προώθηση δράσεων για κοινωφελή σκοπό.
 1. Το Aegina Portal δεν δημοσιεύει ανακοινώσεις και Δελτία Τύπου ή άλλο υλικό, που το κείμενό τους είναι ή θα μπορούσε να λειτουργήσει ως προωθητικό ή διαφημιστικό υλικό για επιχειρήσεις και καταστήματα.  Η δημοσίευση υλικού για συναυλίες, εκδηλώσεις, θεατρικά, δράσεις, εκθέσεις κτλ που πραγματοποιούνται σε καταστήματα και ιδιωτικούς χώρους, μπορεί να γίνει μέσω διαφημιστικής προβολής.
 2. Οι προσκλήσεις εκδηλώσεων και ανακοινώσεων γίνονται αποκλειστικά με κείμενο, στο οποίο θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται ο φορέας, η ώρα και ο τόπος της εκδήλωσης.
 3. Δεν δημοσιεύονται flyers, αφίσες και κάθε είδους υλικό με γραφικά κτλ.
 4. Η μορφή του κειμένου της παρουσίασης είναι κοινή για όλες τις ανακοινώσεις και δεν επιτρέπεται μορφοποίηση του κειμένου.
 5. Τα κείμενα πρέπει να είναι γραμμένα στα Ελληνικά, δίγλωσσα κείμενα δεν γίνονται δεκτά.
 6. Τα κείμενα πρέπει να είναι γραμμένα με πεζοκεφαλαία και να είναι τονισμένα σωστά.
Χορηγία επικοινωνίας:

Το Aegina Portal με ιδιαίτερη χαρά επικοινωνεί και προωθεί δράσεις και εκδηλώσεις για κοινωφελή σκοπό και με ελεύθερη πρόσβαση για το κοινό, με τη μορφή χορηγίας.

Η χρήση του λογοτύπου σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή από τον φορέα που υλοποιεί τη δράση, μπορεί να γίνει μόνο μετά από γραπτή άδεια και αφού πρώτα το Aegina Portal ενημερωθεί για την τοποθέτηση, το υλικό και το πρόγραμμα της παρουσίασης.

Πριν την έγκριση οποιασδήποτε χορηγίας, πρέπει πρώτα να αποσταλεί το πρόγραμμα και το είδος της εκδήλωσης.  Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να ζητήσει από το Aegina Portal, να του σταλεί το αρχείο του λογοτύπου.

Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις:
 1. Τα Δελτία Τύπου και οι ανακοινώσεις δημοσιεύονται απολύτως δωρεάν από το Aegina Portal, εφόσον δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες της προηγούμενης σχετικής παραγράφου.
 2. Στα κείμενα θα πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά ο φορέας και να συνοδεύονται από στοιχεία επικοινωνίας όπως email, τηλέφωνο κτλ.
 3. Δεν επιτρέπονται τα links προς εξωτερικούς συνδέσμους.
 4. Δεν δημοσιεύονται Δελτία Τύπου ή ανακοινώσεις που έχουν αποκλειστικά διαφημιστικό σκοπό ή που επιχειρούν να προωθήσουν μία επιχείρηση έναντι του ανταγωνισμού της, που δεν σέβονται τα προσωπικά δεδομένα, που έχουν ρατσιστικό ή βίαιο περιεχόμενο, που στόχο έχουν να μεταφέρουν ψευδείς ειδήσεις.
 5. Δηλώσεις αυτοδιοιηκτικών ή πολιτικών προσώπων, εκπροσώπων συλλόγων και φορέων, που μας αποστέλλονται εγγράφως, εφόσον έχει ταυτοποιηθεί ο αποστολέας τους δημοσιεύονται με την ένδειξη "Δελτίο Τύπου".
 6. Δεν επιτρέπεται η μορφοποίηση του κειμένου.
 7. Τα Δελτία Τύπου και οι επιστολές ιδιωτών, μελών συλλόγων και φορέων είναι πάντα ευπρόσδεκτες. Στόχος των Δελτίων Τύπου είναι η ενημέρωση.
 8. Το Aegina Portal χρησιμοποιεί πάντα την ένδειξη "Δελτίο Τύπου" γι' αυτά τα κείμενα, θέλοντας να κάνει διακριτό ότι πρόκειται για εξωτερικές δημοσιεύσεις.
 9. Το Aegina Portal διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει και να απορρίπτει, κείμενα ή επιστολές, εάν το περιεχόμενό τους δεν συνάδει, με το περιεχόμενο και τη δεοντολογία του Aegina Portal.
 10. Οι ανακοινώσεις εκδηλώσεων, θα πρέπει να αποστέλλονται μέσω ηλεκτρικού ταχυδρομείου, τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν από την ημερομηνία της εκδήλωσης.
 11. Κάθε σύλλογος, φορέας ή σωματείο, δεν μπορεί να αποστέλλει περισσότερα από ένα Δελτία Τύπου, σε διάστημα 45 ημερών, εκτός και εάν έχει οριστεί διαφορετικά. Περίοδος 60 ημερών ισχύει για τις επιστολές των αναγνωστών.

Ασφάλεια

Το Aegina Portal λαμβάνει πολλές προφυλάξεις για να αποτρέψει την απώλεια, την κακή χρήση ή την αλλοίωση των προσωπικών σας πληροφοριών. Αυτές οι προφυλάξεις περιλαμβάνουν:
 1. Χρήση κρυπτογράφησης SSL
 2. Υλικό αποθηκευμένο σε ασφαλή data centers
 3. Φροντίζει ώστε όποτε είναι απαραίτητο, τόσο το λειτουργικό του server, όσο και των εφαρμογών της ιστοσελίδας να αναβαθμίζονται για να μην υπάρχουν κενά ασφαλείας.

Ενημερώσεις των όρων χρήσης του Aegina Portal
Διατηρούμε το δικαίωμα να προσθέσουμε, να αφαιρέσουμε ή να τροποποιήσουμε οποιαδήποτε ενότητα, άρθρο ή παράγραφο των Όρων Χρήσης και της Πολιτικής Απορρήτου μας χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η ημερομηνία στην κορυφή του εγγράφου θα ενημερωθεί μέχρι την τελευταία ημερομηνία τροποποίησης. Όλες οι αλλαγές γίνονται αμέσως. Σας συνιστούμε να διαβάσετε περιοδικά αυτήν τη σελίδα για να ενημερώνεστε σχετικά με τους όρους χρήσης.