Η εταιρεία Spiri Coffee & Beverages αναζητά εργαζόμενο για τη θέση του υπεύθυνου αποθήκης.

Η εταιρεία Spiri Coffee & Beverages αναζητά εργαζόμενο για τη θέση του υπεύθυνου αποθήκης.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6934316032.