Το εργαστήριο αργυροχρυσοχοΐας "Tina Kotsoni" αναζητά άτομα για μόνιμη ή εποχική εργασία.

Το εργαστήριο αργυροχρυσοχοΐας "Tina Kotsoni" αναζητά άτομα για μόνιμη ή εποχική εργασία.  Προσφέρεται εκπαίδευση, πλήρης ασφάλιση και βασικός μισθός.

Πληροφορίες : 2297024324.