Το ξενοδοχείο Apollo Resort στην Αίγινα αναζητεί να προσλάβει καμαριέρες.

Το ξενοδοχείο Apollo Resort στην Αίγινα αναζητεί να προσλάβει καμαριέρες! Παρέχονται καλές αποδοχές και διαμονή.

Τηλ: 6937168265