Από το κρεοπωλείο Τζώνης στην παραλία της Αίγινας ζητείται υπάλληλος πλήρους απασχόλησης.

Από το κρεοπωλείο Τζώνης στην παραλία της Αίγινας ζητείται υπάλληλος πλήρους απασχόλησης με γνώσεις Αγγλικών.
Πληροφορίες: 2297022287 - 6947123072