Κατάστημα που δραστηριοποιείται στην παραλία αναζητεί νυχτοφύλακα.

Κατάστημα που δραστηριοποιείται στην παραλία αναζητεί νυχτοφύλακα. Ιδανικά ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να είναι ηλικίας 18-50 ετών και να μπορεί να εργαστεί 1-7 κάθε βράδυ. 

Τηλ: 6986779283.