Ζητείται κυρία για φροντίδα ηλικιωμένης στην περιοχή Πλακάκια. Ημερήσια ή εσωτερική.

Ζητείται κυρία για φροντίδα ηλικιωμένης στην περιοχή Πλακάκια. Ημερήσια ή εσωτερική.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6944372520.