Η "Artio" ζητά για το κατάστημα της στην Αίγινα, υπάλληλο γραφείου - προσωπική βοηθό.

Η ARTIO σε συνεργασία με την CENTRO, την μεγαλύτερη Ελληνική εταιρία επίπλων κουζίνας, ζητά για το  κατάστημα της στην Αίγινα, υπάλληλο γραφειου-προσωπική βοηθό
 
Αρμοδιότητες
 
- Ενημέρωση λογιστικών φύλλων/ παρακολούθηση λογιστηρίου
 
- Παρακολούθηση ημερολογίου
 
- Τήρηση προτύπων και διαδικασιών της εταιρείας
 
- Συμμετοχή στην οργάνωση και λειτουργία του καταστήματος
 
Απαραίτητα προσόντα
 
- Καλή γνώση Αγγλικών
 
- Καλή γνώση Microsoft Office
 
- Δυναμική προσωπικότητα, επικοινωνιακές δεξιότητες, πνεύμα συνεργασίας, προσανατολισμός στην επίτευξη στόχων
.
- Εμπειρία διακόσμησης – αρχιτεκτονικής καθώς και γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων κουζίνας θα συνεκτιμηθούν.
 
Παροχές
 
- Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας
 
- Συνεχείς ευκαιρίες εκπαίδευσης και εξέλιξης.
 
Αποστολή βιογραφικών στο toartio@gmail.com

Τηλέφωνο επικοινωνίας 6973955537